OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Tlačové správy

 • Koncern: Zmluvy CEO Maria Freisa a COO Thomasa Hückera predĺžené
 • Nemecko: OVB Vermögensberatung AG od apríla 2017 s novým vedením

Pre klientov tento krok znamená pohodlnejšie a rýchlejšie spracovanie zmluvy bez zbytočných „papierovačiek“

OVB na Slovensku striktne dodržiava všetky zákony týkajúce sa finančného sprostredkovania v SR ako aj Etický kódex asociácie AFISP.

OVB na Slovensku za viac než 22 rokov získalo dôveru takmer milióna klientov. Preto sa vymedzuje voči nepodloženým obvineniam na základe zmanipulovaného videa.

 • Rok 2015 bol najsilnejším rokom od finančnej krízy
 • Opäť zvýšená dividenda v hodnote 65 centov na akciu
 • Celkové prijaté provízie stúpli o 4,8 % na 57,1 mil. Eur
 • EBIT sa zvýšil o 31,6 % na 3,0 mil. Eur
 • Výsledky prvého štvrťroka prekonali očakávania 
 • Najsilnejší rok od finančnej krízy
 • Celkové prijaté provízie a zisk výrazne vzrástli
 • Dividenda stúpla o 5 eurocentov na 65 eurocentov
Portrait Mario Freis
 • Zmeny vo vedení OVB Holding AG
 • CEO Mario Freis – skúsený a dlhoročný manažér z radov OVB
 • Oskar Heitz - nový zástupca CEO
 • Obrat koncernu vyšší oproti minulému roku o 6,2 %
 • Operatívny výsledok vzrástol o 24,9 %
 • Pozitívny výhľad
 • Cieľ– vedúci systémový odbyt v Európe
 • OVB stratégia pre rok 2016
 • OVB znamená solídnosť a transparentnosť
 • Viac klientov, viac finančných sprostredkovateľov
 • Nárast obratu o 6,9 percenta
 • Operatívny výsledok stúpol o 28,2 percenta
 • Nárast obratu a nadpriemerné zlepšenie výsledku
 • Nárast počtu klientov aj sprostredkovateľov
 • Strategické opatrenia priniesli výrazný rast príjmov
 • Naďalej rastie počet sprostredkovateľov i klientov
 • Pokračuje dynamický vývoj obchodu v južnej a západnej Európe
 • ƒNarástol počet klientov i sprostredkovateľov
 • ƒPrognóza obratu a obchodných výsledkov pre rok 2014 sa potvrdzuje
 • ƒPodľa OVB rastie objektivita v rámci diskusií o reguláciách vo finančnom...

OVB Allfinanz Slovensko získalo od Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP) ocenenie najlepší samostatný finančný agent v troch z celkovo piatich sektorov: poistenie alebo zaistenie, prijímanie vkladov a poskytovanie...

 
A cookie is a small text file which is copied onto your hard disk by a website. Cookies do not cause any damage to your computer and do not contain any viruses. The cookies from our websites do not gather any personal data about you. You can disable the use of cookies at any time via the settings in your browser. As a rule, cookies are only used on our websites for the length of your session for the purpose of anonymous, statistical assessments and for improving user-friendliness.
Okay