OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Tlačové správy

  • Stredoškoláci majú vo finančnej gramotnosti priemerné znalosti.
  • Prieskum finančnej gramotnosti u študentov stredných škôl ukázal, že v znalosti finančných produktov majú stredoškoláci stále priestor na zlepšenie.
  • OVB považuje súkromné zabezpečenie v Nemecku za ohrozené
  •  Nárast počtu klientov a stabilná poradenská základňa
  •  Nezmenená výška dividendy
  •  Zmena právomocí vo vedení v Nemecku
 
A cookie is a small text file which is copied onto your hard disk by a website. Cookies do not cause any damage to your computer and do not contain any viruses. The cookies from our websites do not gather any personal data about you. You can disable the use of cookies at any time via the settings in your browser. As a rule, cookies are only used on our websites for the length of your session for the purpose of anonymous, statistical assessments and for improving user-friendliness.