OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Mario Freis novým CEO spoločnosti OVB Holding AG

Správa OVB

Mario Freis novým CEO spoločnosti OVB Holding AG

Mario Freis CEO OVB Holding AG

Kolín, 5. február 2016 – Mario Freis (40), pôvodne Chief Sales Officer (CSO), bol Dozornou radou menovaný s okamžitou platnosťou do pozície Chief Executive Officer (CEO) Európskeho koncernu finančného sprostredkovania.

Pôvodný CEO, Michael Rentmeister, odstúpil zo svojho postu s okamžitou platnosťou a odchádza z koncernu OVB k 31. marcu 2016. Tento odchod sa deje na základe vzájomnej dohody.

Počas štyroch rokov vo funkcii CEO posunul spoločnosť výrazne vpred. OVB ďakuje pánovi Rentmeisterovi za jeho služby pre spoločnosť,“ povedal predseda Dozornej rady OVB Holding AG, pán Michael Johnigk.

M. Freis, ktorý pracuje pre OVB od roku 1995, je členom predstavenstva OVB Holding AG od januára 2010. Spočiatku bol zodpovedný za obchod a produktový manažment na trhoch mimo Nemecka, v polovici roka 2014 prebral zodpovednosť aj za obchod, vzdelávanie a produktový manažment v celej Európe. Pán Freis významne prispel k zriadeniu a expanzii národných spoločností v európskych štátoch. V apríli 2015 prebral aj operatívnu zodpovednosť za obchod na nemeckom trhu ako člen predstavenstva OVB Nemecko.

Za zástupcu CEO menovala Dozorná rada, na dôkaz kontinuity a stability, dlhoročného Chief Financial Officera, pána Oskara Heitza (62). Pán Heitz riadil, okrem iného, aj IPO – vstup na burzu spoločnosti v priebehu roka 2006.

Okrem pánov Freisa a Heitza zostáva v predstavenstve pán Hücker (50) v pozícii Chief Operational Officer. Pán Hücker je okrem iného zodpovedný za koordináciu a manažment medzinárodných IT aktivít spoločnosti.

Predseda Dozornej rady Michael Johnigk: „Som obzvlášť potešený z toho, že CEO OVB sa stal pán Mario Freis, pretože prichádza z radov OVB. Dozorná rada si zvolila skúseného manažéra, ktorý má dlhoročnú dôveru OVB. Prináša so sebou najlepšie možné skúsenosti, ktoré umožnia, aby sa spoločnosť OVB úspešne sústredila na ďalší rozvoj na dynamicky sa meniacom Európskom trhu.

Mario Freis: „Som vďačný za prejavenú dôveru. Nových výziev, ktoré sú spojené s mojím novým postom, sa chopím s veľkou starostlivosťou a plným odhodlaním.

Koncern OVB

Koncern OVB má holdingovú centrálu v Kolíne a je jednou z vedúcich európskych skupín v predaji finančných produktov. Od založenia OVB Vermögensberatung AG v Nemecku v roku 1970 bolo zameranie obchodných aktivít OVB formované klientsky orientovaným poradenstvom pre domácnosti a súkromné osoby. OVB spolupracuje s viac ako 100 renomovanými produktovými partnermi, a dokáže tak naplniť individuálne potreby klientov v oblasti tvorby a zhodnocovania majetku, poistného krytia, starobného dôchodku a hypotekárnych úverov. OVB je aktívne v 14 krajinách, v súčasnosti poskytuje služby finančného sprostredkovania a poradenstva takmer 3,3 miliónom klientov po celej Európe. Pre OVB pracuje v hlavnom povolaní viac ako 5 000 finančných poradcov. V roku 2014 dosiahol OVB Holding AG spolu so svojimi dcérskymi spoločnosťami celkové provízie vo výške 214 miliónov € a EBIT 12,3 milióna €. OVB Holding AG je od júla 2006 zapísaný do zoznamu obchodovateľných spoločností na Frankfurtskej burze cenných papierov (Prime Standard, ISIN DE0006286560).

 
A cookie is a small text file which is copied onto your hard disk by a website. Cookies do not cause any damage to your computer and do not contain any viruses. The cookies from our websites do not gather any personal data about you. You can disable the use of cookies at any time via the settings in your browser. As a rule, cookies are only used on our websites for the length of your session for the purpose of anonymous, statistical assessments and for improving user-friendliness.
Okay