OVB Allfinanz Slovensko a.s.

OVB jednotkou v poistení, úveroch a tvorbe úspor

Správa OVB

OVB jednotkou v poistení, úveroch a tvorbe úspor

Bratislava, 24. apríla 2014 – OVB Allfinanz Slovensko získalo od Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP) ocenenie najlepší samostatný finančný agent v troch z celkovo piatich sektorov: poistenie alebo zaistenie, prijímanie vkladov a poskytovanie úverov. K prvenstvám v oblasti poistenia a vkladov, ktoré OVB patria už niekoľko rokov, tak pribudlo aj ocenenie za výnimočný prínos v sprostredkovaní v oblasti úverov. OVB sa tak stalo opätovne najoceňovanejším finančným agentom na Slovensku.

Ocenenia z rúk Dariny Huttovej, generálnej tajomníčky AFISP, prevzal na ôsmom ročníku konferencie Biznis Fórum Robert Schmidt, člen predstavenstva OVB Allfinanz Slovensko. AFISP, ktorá zastupuje väčšinu odborníkov v oblasti finančného sprostredkovania pôsobiacich na Slovensku, udeľuje ocenenia pre najúspešnejšie spoločnosti od roku 2011. OVB vo všetkých ročníkoch získalo najvyššie ocenenie v sektoroch poistenie alebo zaistenie a prijímanie vkladov. Navyše v rokoch 2011 a najnovšie aj 2013 k nim pribudlo aj ocenenie v sektore poskytovanie úverov. „Som rád, že asociácia ocenila náš prínos klientom, ktorým dlhodobo pomáhame pri tvorbe úspor a zabezpečení pred nečakanými životnými situáciami. Tento rok sme k dvom sektorom, v ktorých sme dlhodobo lídrom, pridali aj oblasť úverov. V nej razíme filozofiu kombinovať každý úver s adekvátnym sporením tak, aby mali naši klienti postarané o vyvážené rodinné financie,“ uviedol Robert Schmidt, člen predstavenstva OVB Allfinanz Slovensko a. s.

Robert Schmidt chápe získané prvenstvá ako dôkaz kompetencie a zároveň ocenenie systematickej a profesionálnej práce odborníkov OVB Allfinanz Slovensko: „Som hrdý na to, že OVB už viac ako dvadsať rokov pomáha ľuďom plniť sny a postupne si tvoriť vlastný majetok. Výsledkom našej práce je niekoľko stotisíc spokojných klientov. Chcem sa poďakovať každému, kto pod značkou OVB poskytuje ľuďom kvalitné finančné rady a pomáha tak budovať dobré meno našej spoločnosti.“

O spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko

OVB Allfinanz Slovensko a. s. je súčasťou celoeurópskej skupiny, poskytujúcej služby finančného sprostredkovania. Korene má v Nemecku, kde jej materská spoločnosť vznikla v roku 1970. Na Slovensku je firma aktívna od roku 1993 a patrí k najúspešnejším spoločnostiam holdingu. Jej spolupracovníci uzavreli do konca roku 2013 viac ako 2 000 000 zmlúv pre 827 000 klientov. OVB Allfinanz Slovensko dlhodobo vedie v SR rebríček spoločností poskytujúcich finančné sprostredkovanie fyzickým osobám. Sprostredkúva produkty a služby takmer troch desiatok partnerov – poskytovateľov finančných produktov.

OVB systematicky monitoruje finančné produkty na slovenskom trhu a z pozície nezávislého finančného sprostredkovateľa pomáha klientom pri výbere vhodného poistenia, sporenia či investícií. Pôsobí na území celého Slovenska a združuje niekoľko tisíc spolupracovníkov – podriadených finančných agentov. – koniec

 
A cookie is a small text file which is copied onto your hard disk by a website. Cookies do not cause any damage to your computer and do not contain any viruses. The cookies from our websites do not gather any personal data about you. You can disable the use of cookies at any time via the settings in your browser. As a rule, cookies are only used on our websites for the length of your session for the purpose of anonymous, statistical assessments and for improving user-friendliness.
Okay