OVB Allfinanz Slovensko a.s.

OVB zaznamenalo v 1. kvartáli výrazný nárast nového obchodu

Správa OVB

OVB zaznamenalo v 1. kvartáli výrazný nárast nového obchodu

  • Pokračuje dynamický vývoj obchodu v južnej a západnej Európe
  • Narástol počet klientov i sprostredkovateľov
  • Prognóza obratu a obchodných výsledkov pre rok 2014 sa potvrdzuje
  • Podľa OVB rastie objektivita v rámci diskusií o reguláciách vo finančnom sprostredkovaní

Kolín, 19. mája 2014 – V prvom kvartáli 2014 dosiahol koncern OVB celkové provízie vo výške 49,7 milióna €, čo predstavuje očakávaný pokles o 9,3% oproti silnému začiatku minulého roka. Spôsobili to doznievajúce témy v strednej a východnej Európe, t.j. Unisex a dôchodková reforma. Vo vzťahu k obchodnej prognóze pre rok 2014 koncern plní plán, čo potvrdzujú výrazne lepšie čísla nových obchodov v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku.

„So začiatkom roku 2014 sme spokojní. Pre udržanie pozitívneho vývoja sú nadmieru dôležité stabilné regulatórne a politické podmienky. Preto vítame stále vecnejšie diskusie o finančnom sprostredkovaní a jeho zásadnom význame pre súkromné dôchodkové zabezpečenie v Nemecku“, uviedol vo svojej prezentácii výsledkov 1. kvartálu 2014 Michael Rentmeister, predseda predstavenstva celoeurópsky aktívneho koncernu OVB, poskytujúceho finančné sprostredkovanie.

„Pri diskusii o transparentnosti a províziách badať rôzne uhly pohľadu, pričom sa dôkladnejšie rozoberajú dôvody a následky. Veľkí hráči na trhu finančného sprostredkovania dokumentujú svoje klientske rozhovory už 20 rokov, teraz dúfame, že aj poisťovatelia prispejú prostredníctvom jednotných a štandardizovaných produktových listov k väčšej transparentnosti a porovnateľnosti produktov. Takýto stav mala vlastne navodiť už reforma poistnej zmluvy (VVG) v roku 2008. Navyše prišlo k utlmeniu kritiky finančného sprostredkovania na báze provízií, k čomu prispeli nové vedecké názory na doteraz využívané metódy“, komentuje Rentmeister aktuálne diskusie, ktoré sú podľa jeho názorupredovšetkým pod pláštikom ochrany spotrebiteľa – v skutočnosti poháňané inými záujmami. „Kto skutočne hľadá vzory pre regulovanie nízko úročeného prostredia, nech si pozrie Japonsko. Od Japoncov sa môžeme naučiť, aké je aj v ťažších časoch dôležité, nechať riešenia na hráčov na trhu a nie neustále vytvárať nové politické regulácie.“

Vývoj obchodu v 1. kvartáli 2014

Jednotlivé trhy, na ktorých OVB pôsobí, sa podľa očakávaní vyvíjali v oblasti vyplatených provízií rozdielne: spôsobili to už spomínané dozvuky zmien predovšetkým na trhoch strednej a východnej Európy ako aj Nemecka. Taktiež sme zaznamenali očakávaný výrazný nárast  západnej a v južnej Európe, vynikajúce obchodné výsledky dosiahlo napríklad Španielsku a Taliansku.

Koncern dosiahol za prvé 3 mesiace roku 2014 EBIT vo výške 1,6 milióna € a prekonal tak aj stanovený plán. OVB je na správnej ceste k dosiahnutiu plánovaných ziskov a potvrdzuje tak prognózu z konca marca dosiahnuť EBIT na úrovni minulého roku.

OVB zaznamenalo nielen nárast počtu klientov no i finančných sprostredkovateľov. Tých je aktuálne 5 118 a poskytujú služby 3,10 miliónom klientov.

„V Európe tiká demografická časovaná bomba. Neexistuje žiadna alternatíva k dlhodobému súkromnému dôchodkovému zabezpečeniu, ktorá by vedela udržať životnú úroveň širokých vrstiev obyvateľstva v dôchodkovom veku. Finanční sprostredkovatelia tak svojou službou plnia dôležitú sociálnu a spoločenskopolitickú funkciu. Predpokladom k jej správnemu fungovaniu sú však stabilné rámcové podmienky a objektívna diskusia na tému súkromného dôchodkového zabezpečenia. Desaťtisíce sprostredkovateľov v rôznych spoločnostiach sledujú s narastajúcimi rozpakmi spôsob, akým sa o nich rozpráva a ako je málo známe, v akom regulatórne úzko vymedzenom prostredí dennodenne poskytujú svoje služby. Ak si niekto myslí, že v tejto oblasti treba byť ešte prísnejší, nech si je dobre vedomý následkov s tým spojených“, upozorňuje Rentmeister politikov aj verejnosť. „V OVB sú otvorené dvere všetkým, ktorí majú záujem o vecný a férový dialóg.“

Koncern OVB

Koncern OVB má holdingovú centrálu v Kolíne a je jednou z vedúcich európskych skupín v predaji finančných produktov. Od založenia OVB Vermögensberatung AG v Nemecku v roku 1970 bolo zameranie obchodných aktivít OVB formované klientsky orientovaným poradenstvom pre domácnosti a súkromné osoby v oblasti poistného krytia, tvorby a zhodnocovania majetku, starobného dôchodku a hypotekárnych úverov. V súčasnosti poskytuje OVB služby finančného sprostredkovania a poradenstva takmer 3,1 miliónom klientov po celej Európe a spolupracuje s viac ako 100 renomovanými produktovými partnermi. OVB je aktívne v 14 krajinách, pre OVB pracuje v hlavnom povolaní viac ako 5 100 finančných poradcov. V roku 2013 dosiahol OVB Holding AG spolu so svojimi dcérskymi spoločnosťami celkové provízie 204,8 milióna € a EBIT 10,2 milióna €. OVB Holding AG je od júla 2006 zapísaná do zoznamu obchodovateľných spoločností na Frankfurtskej burze cenných papierov (Prime Standard, ISIN DE00062865

 

Finančné ukazovatele koncernu OVB za 1Q/2014

 

Operatívne ukazovatele jednotka 01.01.– 31.03.2013 01.01.- 31.03.2014 zmena
Klienti (31.03.) mil. 3,00 3,10 + 3,3 %
Finanční poradcovia (31.03.) počet 4 934 5 118 + 3,7 %
Zmluvy z nového obchodu počet 116 558 121 875 + 4,6 %
Celkové prijaté provízie mil. € 54,8 49,7 - 9,3 %
Finančné ukazovatele jednotka 01.01.– 31.03.2013 01.01.-
31.03.2014
zmena
EBIT (prevádzkový a hospodársky výsledok) 1) mil. € 2,2 1,6 - 24,6 %
EBIT-marža1) % 4,0 3,3 - 0,7 % bodu
Koncernový zisk 1) mil. € 1,7 1,4 - 16,8 %
Zisk na akciu(základný) 1) 0,12 0,10 - 16,7 %

Finančné ukazovatele podľa regiónov za 1Q/2014

  jednotka 01.01.– 31.03.2013 01.01.- 31.03.2014 zmena
Stredná a východnáEurópa    
Klienti (31.03) počet 2,00 mil. 2,13 mil. + 6,5 %
Finanční poradcovia (31.03.) počet 3 127 3 215 + 2,8 %
Celkové prijaté provízie mil. € 30,8 25,6 - 16,7 %
EBIT mil. € 2,6 1,4 - 48,0 %
EBIT-marža1) % 8,5 5,3 - 3,2 % bodu
Nemecko    
Klienti (31.03.) počet 651 004 633 996 - 2,6 %
Finanční poradcovia (31.03.) počet 1 354 1 358 + 0,3 %
Celkové prijaté provízie mil. € 15,9 14,1 - 11,3 %
EBIT mil. € 1,4 1,3 - 10,6 %
EBIT-marža1) % 8,8 8,9 + 0,1 % bodu
Južná a západná Európa    
Klienti (31.03.) počet 316 175 337 944 + 6,9 %
Finanční poradcovia (31.03.) počet 453 545 + 20,3 %
Celkové prijaté provízie mil. € 8,1 9,9 + 21,8 %
EBIT mil. € 0,5 1,0 + 98,0 %
EBIT-marža1) % 6,1 9,9 + 3,8 % bodu
 
A cookie is a small text file which is copied onto your hard disk by a website. Cookies do not cause any damage to your computer and do not contain any viruses. The cookies from our websites do not gather any personal data about you. You can disable the use of cookies at any time via the settings in your browser. As a rule, cookies are only used on our websites for the length of your session for the purpose of anonymous, statistical assessments and for improving user-friendliness.
Okay