OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Informácia o mobilnej aplikácii na hodnotenie spolupracovníka

Správa OVB

Informácia o mobilnej aplikácii na hodnotenie spolupracovníka

OVB je na Slovensku dlhodobo lídrom v elektronizácii: elektronické uzatváranie zmlúv zaviedlo v roku 2012, už takmer dva roky prevádzkuje CRM systém zlepšujúci servis klientov a v novembri 2016 zaviedlo biometrický podpis.

Najnovším krokom je od 1.9.2017 nová webová aplikácia, vďaka ktorej môže klient okamžite po stretnutí ohodnotiť svojho sprostredkovateľa. S novou aplikáciou a vďaka získanej spätnej väzbe sa OVB chce ešte viac priblížiť klientom a zároveň zlepšovať poskytované služby. OVB verí, že klienti ocenia možnosť ohodnotiť pravidelnú starostlivosť či ponúknuté služby finančného sprostredkovania.


Klientovi na hodnotenie stačí smartfón a internet

Hodnotenie zaberie klientovi maximálne 60 sekúnd. Po prihlásení prideľuje klient svojmu sprostredkovateľovi hviezdičky v troch kategóriách – celková spokojnosť, znalosť produktov a vystupovanie. Následne hodnotí, do akej miery by odporúčal sprostredkovateľa ďalším klientom a môže pridať svoje poznámky. Hodnotenie vo forme denného reportu dostáva ako sprostredkovateľ, tak aj jeho nadriadení.

 

Vstupná brána pre klientov

Okrem hodnotenia bude nová aplikácia v budúcnosti aj vstupnou bránou pre pripravovaný projekt klientskeho portálu. Jednou z hlavných funkcií tohto portálu bude aj prehľad uzatvorených zmlúv prostredníctvom spoločnosti OVB.

Aplikáciu nájdete tu: Aplikácia

 
A cookie is a small text file which is copied onto your hard disk by a website. Cookies do not cause any damage to your computer and do not contain any viruses. The cookies from our websites do not gather any personal data about you. You can disable the use of cookies at any time via the settings in your browser. As a rule, cookies are only used on our websites for the length of your session for the purpose of anonymous, statistical assessments and for improving user-friendliness.
Okay