OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Budovanie majetku

Budovaním majetku rozumieme predovšetkým dlhodobý majetok, teda najmä bývanie. Nasporiť si na bývanie môže trvať veľa rokov alebo aj celý život. My Vám poradíme, ako sa k bývaniu dostanete hneď a s najmenším rizikom. S nami vyriešite financovanie výstavby či kúpy domu, získanie bytu, drobné opravy aj rozsiahle rekonštrukcie. Rovnako Vám pomôžeme pri vysporiadaní majetkových vzťahov k nehnuteľnostiam.

  • Sporenie a vytváranie rezerv
  • Financovanie bývania
  • Zabezpečenie na starobu
Allfinanz koncepcia finančného sprostredkovania v OVB