OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Existenčné istoty

Nemôžeme Vás ochrániť pred úrazom, chorobou, ani stratou práce. Môžeme však spolu s Vami zaistiť, aby ste aj v týchto situáciách mali dostatok finančných prostriedkov pre normálne fungovanie Vašej rodiny a aj dostatok financií na splácanie prípadných hypoték a iných úverov. S našou pomocou nebude pre Vás odchod do dôchodku znamenať drastický prepad príjmu ani životnej úrovne. Postaráme sa o to, aby ste aj toto obdobie života prežili materiálne zabezpečení a nemuseli ste sa spoliehať na štátom vyplácaný dôchodok.

  • Zabezpečenie voči zdravotným rizikám
  • Zaistenie proti výpadku príjmu (poistenia, aj paralelné formy príjmu z podnikania)
  • Dôchodkové zabezpečenie
Allfinanz koncepcia finančného sprostredkovania v OVB
 
A cookie is a small text file which is copied onto your hard disk by a website. Cookies do not cause any damage to your computer and do not contain any viruses. The cookies from our websites do not gather any personal data about you. You can disable the use of cookies at any time via the settings in your browser. As a rule, cookies are only used on our websites for the length of your session for the purpose of anonymous, statistical assessments and for improving user-friendliness.
Okay