OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Existenčné istoty

Nemôžeme Vás ochrániť pred úrazom, chorobou, ani stratou práce. Môžeme však spolu s Vami zaistiť, aby ste aj v týchto situáciách mali dostatok finančných prostriedkov pre normálne fungovanie Vašej rodiny a aj dostatok financií na splácanie prípadných hypoték a iných úverov. S našou pomocou nebude pre Vás odchod do dôchodku znamenať drastický prepad príjmu ani životnej úrovne. Postaráme sa o to, aby ste aj toto obdobie života prežili materiálne zabezpečení a nemuseli ste sa spoliehať na štátom vyplácaný dôchodok.

  • Zabezpečenie voči zdravotným rizikám
  • Zaistenie proti výpadku príjmu (poistenia, aj paralelné formy príjmu z podnikania)
  • Dôchodkové zabezpečenie
Allfinanz koncepcia finančného sprostredkovania v OVB