OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Zabezpečenie majetku

V oblasti zabezpečenia majetku sme pripravení ponúknuť Vám riešenie nielen pre ochranu Vášho hnuteľného či nehnuteľného majetku alebo motorových vozidiel, ale tiež pre prípady, kedy budete musieť v dôsledku vlastnej chyby alebo neopatrnosti sami hradiť škodu na majetku či na zdraví.

  • Ochrana hmotného aj nehmotného majetku
  • Poistenie súkromnej aj pracovnej zodpovednosti
Allfinanz koncepcia finančného sprostredkovania v OVB