OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Zabezpečenie majetku

V oblasti zabezpečenia majetku sme pripravení ponúknuť Vám riešenie nielen pre ochranu Vášho hnuteľného či nehnuteľného majetku alebo motorových vozidiel, ale tiež pre prípady, kedy budete musieť v dôsledku vlastnej chyby alebo neopatrnosti sami hradiť škodu na majetku či na zdraví.

  • Ochrana hmotného aj nehmotného majetku
  • Poistenie súkromnej aj pracovnej zodpovednosti
Allfinanz koncepcia finančného sprostredkovania v OVB
 
A cookie is a small text file which is copied onto your hard disk by a website. Cookies do not cause any damage to your computer and do not contain any viruses. The cookies from our websites do not gather any personal data about you. You can disable the use of cookies at any time via the settings in your browser. As a rule, cookies are only used on our websites for the length of your session for the purpose of anonymous, statistical assessments and for improving user-friendliness.
Okay