OVB Allfinanz Slovensko a.s.

OVB Slovensko

OVB Allfinanz Slovensko a.s.
centrála spoločnosti

Kukuričná 8
832 48 Bratislava 3

Tel.: +421 2 581 024 11/12
Mobil: +421 905 980 828/29
Fax: +421 2 581 024 06
E-mail: web@ovb.sk
www.ovb.sk

Modrá OVB linka: +421 945 44 77 44

Váš hovor na Modrú OVB linku bude spoplatnený podľa aktuálneho cenníka hovorov vášho mobilného operátora.

Spravovanie OVB Slovensko
Centrála OVB Allfinanz Slovensko a.s. v Bratislave

Kontaktný formulár