OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Naša služba pre Vás

Obchodný model OVB

Hovoríme s ľuďmi o ich želaniach, potrebách a cieľoch, zaznamenáme ich individuálnu situáciu a po zohľadnení štátneho zabezpečenia a podpory vypracujeme individuálne riešenia. Už viac než 45 rokov stojí v centre pozornosti OVB existenčné zabezpečenie klientov.

S našou stratégiou výberu prémiových produktových partnerov pomáhame našim klientom, aby sa správne rozhodli medzi rôznymi produktmi a rôznymi poskytovateľmi týchto produktov. Tento komplexný prístup k finančnému plánovaniu chráni našich klientov pred špecifickými záujmami predajcov, u ktorých poradenstvo zodpovedajúce potrebám klienta nestojí vždy na prvom mieste.

Okrem nevyhnutnej odbornej kvalifikácie v OVB umožňuje náš systém APS (Analýza - Plánovanie - Servis) našim finančným sprostredkovateľom, aby získali lepší prehľad v „džungli finančných služieb“ a vždy našli pre klienta správne riešenie

 
A cookie is a small text file which is copied onto your hard disk by a website. Cookies do not cause any damage to your computer and do not contain any viruses. The cookies from our websites do not gather any personal data about you. You can disable the use of cookies at any time via the settings in your browser. As a rule, cookies are only used on our websites for the length of your session for the purpose of anonymous, statistical assessments and for improving user-friendliness.
Okay