OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Dôvera našich klientov v nás je prvoradá

Na dôvere klientov nám záleží

Na čom nám záleží:

  • Dôvera: Naši klienti nám veria, že im najlepšie poradíme a pomôžeme splniť sny. Na tejto dôvere je postavený úspech našej spoločnosti.
  • Čestnosť a profesionalita: Záleží nám na tom, aby naši spolupracovníci dodržiavali interné princípy čestnosti, profesionality a korektného správania.
  • Otvorená komunikácia: Spolupracovníci OVB komunikujú transparentne a poskytujú svojim klientom pravdivé, kvalitné a aktuálne informácie.

Ako si klient môže overiť existenciu sprostredkovaných zmlúv?

  • Na telefónnych číslach centrály OVB si klienti môžu overiť, aké zmluvy majú uzatvorené cez našu spoločnosť.
  • Recepcia si od klienta vypýta identifikačný údaj (rodné číslo) a telefonické číslo pre spätné kontaktovanie. Následne (do hodiny) klientovi Front Office oznámi typ zmluvy, dátum uzavretia a finančnú inštitúciu, v ktorej je zmluva uzavretá.

Ako si klient môže overiť stav svojich zmlúv?

  • Vo finančnej spoločnosti, v ktorej bola zmluva uzavretá.
  • Ak klient nemá telefónne číslo na callcentrum konkrétneho partnera, spolupracovník OVB mu ho rád poskytne.
 
A cookie is a small text file which is copied onto your hard disk by a website. Cookies do not cause any damage to your computer and do not contain any viruses. The cookies from our websites do not gather any personal data about you. You can disable the use of cookies at any time via the settings in your browser. As a rule, cookies are only used on our websites for the length of your session for the purpose of anonymous, statistical assessments and for improving user-friendliness.
Okay