OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Dôvera našich klientov v nás je prvoradá

Na dôvere klientov nám záleží

Na čom nám záleží:

  • Dôvera: Naši klienti nám veria, že im najlepšie poradíme a pomôžeme splniť sny. Na tejto dôvere je postavený úspech našej spoločnosti.
  • Čestnosť a profesionalita: Záleží nám na tom, aby naši spolupracovníci dodržiavali interné princípy čestnosti, profesionality a korektného správania.
  • Otvorená komunikácia: Spolupracovníci OVB komunikujú transparentne a poskytujú svojim klientom pravdivé, kvalitné a aktuálne informácie.

Ako si klient môže overiť existenciu sprostredkovaných zmlúv?

  • Na telefónnych číslach centrály OVB si klienti môžu overiť, aké zmluvy majú uzatvorené cez našu spoločnosť.
  • Recepcia si od klienta vypýta identifikačný údaj (rodné číslo) a telefonické číslo pre spätné kontaktovanie. Následne (do hodiny) klientovi Front Office oznámi typ zmluvy, dátum uzavretia a finančnú inštitúciu, v ktorej je zmluva uzavretá.

Ako si klient môže overiť stav svojich zmlúv?

  • Vo finančnej spoločnosti, v ktorej bola zmluva uzavretá.
  • Ak klient nemá telefónne číslo na callcentrum konkrétneho partnera, spolupracovník OVB mu ho rád poskytne.