OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Etika v OVB

OVB Allfinanz Slovensko je dlhoročným lídrom na trhu finančného sprostredkovania. O našej sile a kvalite svedčia nielen naše obchodné výsledky, ale aj neustále sa zvyšujúci počet klientov.

Preto považujeme za svoju profesionálnu a morálnu povinnosť vytvárať v prostredí nášho sektora pravidlá, ktoré umožnia a podporia bezproblémové fungovanie finančno-sprostredkovateľského trhu. Uvedomujeme si, že kľúčovým prvkom pre úspešnosť trhu je spokojný klient. Získať si dôveru a lojalitu klientov chceme prostredníctvom dlhodobej kvality a transparentnosti našej práce.

Ako zakladajúci člen Asociácie finančných sprostredkovateľov a poradcov (AFISP) sa preto otvorene hlásime k jej etickému kódexu. Morálne princípy správania sa v záujme ochrany práv našich klientov a zvyšovania kvality sprostredkovateľských služieb považujeme za základný prvok našej profesijnej činnosti.