OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Etika v OVB

OVB Allfinanz Slovensko je dlhoročným lídrom na trhu finančného sprostredkovania. O našej sile a kvalite svedčia nielen naše obchodné výsledky, ale aj neustále sa zvyšujúci počet klientov.

Preto považujeme za svoju profesionálnu a morálnu povinnosť vytvárať v prostredí nášho sektora pravidlá, ktoré umožnia a podporia bezproblémové fungovanie finančno-sprostredkovateľského trhu. Uvedomujeme si, že kľúčovým prvkom pre úspešnosť trhu je spokojný klient. Získať si dôveru a lojalitu klientov chceme prostredníctvom dlhodobej kvality a transparentnosti našej práce.

Ako zakladajúci člen Asociácie finančných sprostredkovateľov a poradcov (AFISP) sa preto otvorene hlásime k jej etickému kódexu. Morálne princípy správania sa v záujme ochrany práv našich klientov a zvyšovania kvality sprostredkovateľských služieb považujeme za základný prvok našej profesijnej činnosti.

 

 
A cookie is a small text file which is copied onto your hard disk by a website. Cookies do not cause any damage to your computer and do not contain any viruses. The cookies from our websites do not gather any personal data about you. You can disable the use of cookies at any time via the settings in your browser. As a rule, cookies are only used on our websites for the length of your session for the purpose of anonymous, statistical assessments and for improving user-friendliness.
Okay