OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Všetko o 2. pilieri

Martin Kopúnek, OVB Allfinanz Slovensko

Aké možnosti dôchodku ponúka 2. pilier?

máj 2015

Dožil som sa dôchodkového veku, sporil som si v druhom pilieri, čo mám teraz spraviť a akú formu dôchodku si vybrať?

Ak dovŕšite dôchodkový vek (čiže vám vznikne nárok na výplatu dôchodku) a sporili ste si aj v 2. dôchodkovom pilieri, musíte požiadať o dôchodok buď Sociálnu poisťovňu alebo svoju správcovskú spoločnosť. V každom prípade vám vaša dôchodková správcovská spoločnosť (DSS) vydá Certifikát, v ktorom je uvedená nasporená suma. Na základe Certifikátu vám Sociálna poisťovňa pošle Ponukový list, ktorý obsahuje dve veci: informáciu, na aký typ dôchodku máte nárok a konkrétne ponuky poisťovní (pozor, už nie DSS-iek). Následne máte 30 dní na rozhodnutie, či niektorú z ponúk akceptujete alebo si, naopak, ponecháte úspory vo vašej DSS, kde sa budú ďalej zhodnocovať. Ak termín nestihnete, nič sa nedeje: po mesiaci sa celý proces opakuje. O dôchodok či nasporenú sumu teda v žiadnom prípade neprídete.

3 formy dôchodku z druhého piliera?

1. DOŽIVOTNÝ: Podobná forma akú poznáme z prvého piliera (poisťovňa sa zaväzuje vyplácať vám dôchodok počas zvyšku vášho života). Rozdiel je v tom, že si ešte musíte vybrať, či bude výška vyplácaného dôchodku konštantná alebo sa postupne zvyšuje, čiže indexuje (začínate s nižšou sumou, ktorá sa pravidelne zvyšuje), a či chcete aj pozostalostný dôchodok (v prípade vašej smrti sa pozostalým vypláca dôchodok počas 2 rokov). Pozostalostný dôchodok samozrejme znižuje výšku vášho dôchodku.

2. DOČASNÝ: Vypláca sa na 5, 7 alebo 10 rokov, ak sú splnené dve podmienky. Prvá: výška doživotného dôchodku je vyššia ako Sociálnou poisťovňou každý rok určená "bulharská konštanta" (pre rok 2015 je to 561,04 €). Druhá: súčet doživotného dôchodku z 1. a 2. piliera je vyšší ako dôchodok, na ktorý by ste mali nárok, ak by ste nikdy neboli v 2. pilieri. Pri dočasnom dôchodku však neexistuje dedenie. Táto forma dôchodku je vhodná iba pre špecifickú skupinu (vychádza vám vysoký dôchodok, „neplánujete rýchlo zomrieť“ a vyplatený dôchodok chcete investovať, aby vám priniesol vyšší pasívny príjem).

3. PROGRAMOVÝ VÝBER: Má rovnaké dve podmienky na vyplácanie ako dočasný dôchodok, avšak vypláca ho dôchodková správcovská spoločnosť z nespotrebovaných peňazí, ktoré boli použité pre doživotný dôchodok. Cez programový výber si zvyšok úspor jednorazovo vyberáte.

Zákon pamätal aj na tých, ktorí majú v 2. pilieri nasporenú nízku sumu, ktorá im nestačí na vyplácanie doživotného dôchodku. Tým bude správcovská spoločnosť vyplácať mediánovú hodnotu minimálnej výšky doživotného dôchodku (pre rok 2015 ide o 12,60 €), kým sa celá nespotrebuje.

V každom prípade pri výbere dôchodku platí: poraďte sa s odborníkom. A dôležité na záver: Som presvedčený, že sa časom podmienky vyplácania dôchodku ešte budú upravovať, čiže informácie z tohto článku sú platné iba pre súčasnosť.

 

Martin Kopúnek, obchodný vedúci pre OVB Allfinanz Slovensko