OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Všetko o 2. pilieri

Martin Kopúnek, OVB Allfinanz Slovensko

Aké možnosti dôchodku ponúka 2. pilier?

máj 2015

Dožil som sa dôchodkového veku, sporil som si v druhom pilieri, čo mám teraz spraviť a akú formu dôchodku si vybrať?

Ak dovŕšite dôchodkový vek (čiže vám vznikne nárok na výplatu dôchodku) a sporili ste si aj v 2. dôchodkovom pilieri, musíte požiadať o dôchodok buď Sociálnu poisťovňu alebo svoju správcovskú spoločnosť. V každom prípade vám vaša dôchodková správcovská spoločnosť (DSS) vydá Certifikát, v ktorom je uvedená nasporená suma. Na základe Certifikátu vám Sociálna poisťovňa pošle Ponukový list, ktorý obsahuje dve veci: informáciu, na aký typ dôchodku máte nárok a konkrétne ponuky poisťovní (pozor, už nie DSS-iek). Následne máte 30 dní na rozhodnutie, či niektorú z ponúk akceptujete alebo si, naopak, ponecháte úspory vo vašej DSS, kde sa budú ďalej zhodnocovať. Ak termín nestihnete, nič sa nedeje: po mesiaci sa celý proces opakuje. O dôchodok či nasporenú sumu teda v žiadnom prípade neprídete.

3 formy dôchodku z druhého piliera?

1. DOŽIVOTNÝ: Podobná forma akú poznáme z prvého piliera (poisťovňa sa zaväzuje vyplácať vám dôchodok počas zvyšku vášho života). Rozdiel je v tom, že si ešte musíte vybrať, či bude výška vyplácaného dôchodku konštantná alebo sa postupne zvyšuje, čiže indexuje (začínate s nižšou sumou, ktorá sa pravidelne zvyšuje), a či chcete aj pozostalostný dôchodok (v prípade vašej smrti sa pozostalým vypláca dôchodok počas 2 rokov). Pozostalostný dôchodok samozrejme znižuje výšku vášho dôchodku.

2. DOČASNÝ: Vypláca sa na 5, 7 alebo 10 rokov, ak sú splnené dve podmienky. Prvá: výška doživotného dôchodku je vyššia ako Sociálnou poisťovňou každý rok určená "bulharská konštanta" (pre rok 2015 je to 561,04 €). Druhá: súčet doživotného dôchodku z 1. a 2. piliera je vyšší ako dôchodok, na ktorý by ste mali nárok, ak by ste nikdy neboli v 2. pilieri. Pri dočasnom dôchodku však neexistuje dedenie. Táto forma dôchodku je vhodná iba pre špecifickú skupinu (vychádza vám vysoký dôchodok, „neplánujete rýchlo zomrieť“ a vyplatený dôchodok chcete investovať, aby vám priniesol vyšší pasívny príjem).

3. PROGRAMOVÝ VÝBER: Má rovnaké dve podmienky na vyplácanie ako dočasný dôchodok, avšak vypláca ho dôchodková správcovská spoločnosť z nespotrebovaných peňazí, ktoré boli použité pre doživotný dôchodok. Cez programový výber si zvyšok úspor jednorazovo vyberáte.

Zákon pamätal aj na tých, ktorí majú v 2. pilieri nasporenú nízku sumu, ktorá im nestačí na vyplácanie doživotného dôchodku. Tým bude správcovská spoločnosť vyplácať mediánovú hodnotu minimálnej výšky doživotného dôchodku (pre rok 2015 ide o 12,60 €), kým sa celá nespotrebuje.

V každom prípade pri výbere dôchodku platí: poraďte sa s odborníkom. A dôležité na záver: Som presvedčený, že sa časom podmienky vyplácania dôchodku ešte budú upravovať, čiže informácie z tohto článku sú platné iba pre súčasnosť.

 

Martin Kopúnek, obchodný vedúci pre OVB Allfinanz Slovensko

 

 

 
A cookie is a small text file which is copied onto your hard disk by a website. Cookies do not cause any damage to your computer and do not contain any viruses. The cookies from our websites do not gather any personal data about you. You can disable the use of cookies at any time via the settings in your browser. As a rule, cookies are only used on our websites for the length of your session for the purpose of anonymous, statistical assessments and for improving user-friendliness.