OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Tlačové správy

 • Koncern: Zmluvy CEO Maria Freisa a COO Thomasa Hückera predĺžené
 • Nemecko: OVB Vermögensberatung AG od apríla 2017 s novým vedením

Pre klientov tento krok znamená pohodlnejšie a rýchlejšie spracovanie zmluvy bez zbytočných „papierovačiek“

OVB na Slovensku striktne dodržiava všetky zákony týkajúce sa finančného sprostredkovania v SR ako aj Etický kódex asociácie AFISP.

OVB na Slovensku za viac než 22 rokov získalo dôveru takmer milióna klientov. Preto sa vymedzuje voči nepodloženým obvineniam na základe zmanipulovaného videa.

 • Rok 2015 bol najsilnejším rokom od finančnej krízy
 • Opäť zvýšená dividenda v hodnote 65 centov na akciu
 • OVB považuje súkromné zabezpečenie v Nemecku za ohrozené
 • Nárast počtu klientov a stabilná poradenská základňa
 • Nezmenená výška dividendy
 • Zmena právomocí vo vedení v Nemecku