OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Tlačové správy

Pre klientov tento krok znamená pohodlnejšie a rýchlejšie spracovanie zmluvy bez zbytočných „papierovačiek“

OVB na Slovensku striktne dodržiava všetky zákony týkajúce sa finančného sprostredkovania v SR ako aj Etický kódex asociácie AFISP.

OVB na Slovensku za viac než 22 rokov získalo dôveru takmer milióna klientov. Preto sa vymedzuje voči nepodloženým obvineniam na základe zmanipulovaného videa.

 • Rok 2015 bol najsilnejším rokom od finančnej krízy
 • Opäť zvýšená dividenda v hodnote 65 centov na akciu
 • Celkové prijaté provízie stúpli o 4,8 % na 57,1 mil. Eur
 • EBIT sa zvýšil o 31,6 % na 3,0 mil. Eur
 • Výsledky prvého štvrťroka prekonali očakávania 
 • Najsilnejší rok od finančnej krízy
 • Celkové prijaté provízie a zisk výrazne vzrástli
 • Dividenda stúpla o 5 eurocentov na 65 eurocentov
Portrait Mario Freis
 • Zmeny vo vedení OVB Holding AG
 • CEO Mario Freis – skúsený a dlhoročný manažér z radov OVB
 • Oskar Heitz - nový zástupca CEO
 • OVB považuje súkromné zabezpečenie v Nemecku za ohrozené
 • Nárast počtu klientov a stabilná poradenská základňa
 • Nezmenená výška dividendy
 • Zmena právomocí vo vedení v Nemecku