Tlačové správy

Tu máte k dispozícii všetky aktuálne tlačové správy od  OVB Allfinanz Slovensko a. s. Je pre nás dôležité, aby ste ako tlačový zástupca boli dobre informovaní.

| OVB Allfinanz Slovensko a.s.

„Upozornenie na podvodné konanie/zneužitie obchodného mena OVB"

Upozorňujeme na podvodné konanie niektorých jednotlivcov vydávajúcich sa za sprostredkovateľov OVB, ktorí pod zámienkou poskytnutia služieb finančného sprostredkovania lákajú od ľudí finančné prostriedky v hotovosti, alebo prevodom na účet.

| OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Štatút propagačnej súťaže „Získaj mentoringovú hodinu“

V období od 21.7- 26.7. sme pre vás pripravili súťaž o mentoringovú hodinu s Jánom Jánošíkom, krajským riaditeľom OVB.

| OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Štatút propagačnej súťaže „Získaj mentoringovú hodinu“

V období od 13.7- 16.7. sme pre vás pripravili súťaž o mentoringovú hodinu s Barborou Gažovou, zakladateľkou Founder Mylo.

| OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Štatút propagačnej súťaže „Získaj mentoringovú hodinu“

V období od 7.7- 10.7. sme pre vás pripravili súťaž o mentoringovú hodinu s Janom Cifrom,výkonným riaditeľom Websupportu.

| OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Štatút propagačnej súťaže „Získaj mentoringovú hodinu“

V období od 28.6. - 1.7. sme pre vás pripravili súťaž o mentoringovú hodinu s Petrom Límom,generálnym riaditeľom festivalu EKOTOPFILM

| OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Štatút propagačnej súťaže „Získaj mentoringovú hodinu“

V období od 21.6. - 24.6. sme pre vás pripravili súťaž o mentoringovú hodinu s Bohuslavom Švihrom, krajským riaditeľom OVB

| OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Štatút propagačnej súťaže „Získaj mentoringovú hodinu“

V období od 11.6. - 14.6. sme pre vás pripravili súťaž o mentoringovú hodinu s Mirkou Uhnak, CEO Mini Tech MBA.

| OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Pandémia zmenila postoj Slovákov k životnému poisteniu

Pre Slovákov dlhodobo platilo, že silný sklon k sporeniu kompenzovali výrazným podceňovaním životného poistenia. Inak povedané, keď si človek pravidelne sporil, typicky odmietal životné poistenie ako zbytočnosť, a to aj napriek tomu, že jeho finančná rezerva by nijako nepokryla výdavky pri kritickej chorobe či úraze. V posledných rokoch však už táto rovnica neplatí: paralelne stúpa objem vkladov aj predpísané životné poistné. Naďalej však platí, že podceňovanie rizika a formálne poisťovanie s čo najnižším poistným zostáva (ešte stále) pre Slovensko typické. Hlavným kritériom výberu životného poistenia na Slovensku je naďalej cena.

| OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Štatút propagačnej súťaže „Mikulášska súťaž"

V období od 4. do 6. decembra sme pre vás na našom FB profile pripravili Mikulášsku súťaž. Prečítajte si Súťažné podmienky.

|

Projekt „Akú máme budúcnosť?“ chce motivovať mladých ľudí k aktivite

Na diskusiách v B. Bystrici, Žiline, Košiciach a Bratislave sa zúčastní viacero známych a úspešných osobností z umeleckého, vedeckého a podnikateľského prostredia

|

Stredoškoláci sú vo finančnej gramotnosti priemerní a majú mylné predstavy, ukázal prieskum

Stredoškoláci majú vo finančnej gramotnosti priemerné znalosti.

Prieskum finančnej gramotnosti u študentov stredných škôl ukázal, že v znalosti finančných produktov majú stredoškoláci stále priestor na zlepšenie.

Kontaktujte tlačové oddelenie

Tlačová kancelária

Kukuričná 8
832 48 Bratislava 3

Tel.: +421 2 581024-11/12

web@ovb.sk