OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Medzinárodné postavenie zabezpečilo OVB v roku 2013 stabilný výsledok aj napriek vývoju trhu

Správa OVB

Medzinárodné postavenie zabezpečilo OVB v roku 2013 stabilný výsledok aj napriek vývoju trhu

  • OVB považuje súkromné zabezpečenie v Nemecku za ohrozené
  • Nárast počtu klientov a stabilná poradenská základňa
  • Nezmenená výška dividendy
  • Zmena právomocí vo vedení v Nemecku

Kolín/Frankfurt, 28. marec 2014 – Pri príležitosti prezentácie výsledkov za rok 2013 sa Michael Rentmeister, predseda predstavenstva koncernu OVB, venoval kritickej situácii vo vývoji súkromného zabezpečenia. „Bez individuálneho poradenstva sa ľudia dostatočne nezabezpečia. Aktuálna diskusia ohľadom možných obmedzení výšky provízií v Nemecku oslabuje spoločnosti a poradcov, u ktorých je záujem klienta na prvom mieste, teda poradenstvo orientované na uspokojenie potrieb podporované politicky aj spotrebiteľsky. Kto sa danými témami zaoberá podrobnejšie a objektívne, zistí, že nesmie prísť k právnej regulácii provízií v súvislosti s diskusiou ohľadom rezerv v hodnotení, ani v súvislosti s inými aspektmi. Súkromné zdravotné poistenie ukazuje, že regulátorné zásahy do provízií neslúžia klientom, ale chránia poskytovateľov, ktorí chcú obchádzať sociálne zákony,“ povedal Rentmeister. „OVB, ako aj ostatným poskytovateľom finančných služieb, zväzujú aktuálne diskusie ruky a negatívne vplývajú na obchodné výsledky. Je preto veľmi ťažké hovoriť o prognózach pre nemecký trh. Žiadame preto od politikov jasné vyjadrenie ohľadom možností predaja a stabilné regulatórne a politické podmienky,“ pokračuje Rentmeister.

Vychádzajúc z celoeurópskeho smerovania očakáva predstavenstvo OVB Holding v roku 2014 v OVB krajinách mimo Nemecka pri stabilných podmienkach na trhu mierny nárast obratu. Na základe týchto predpokladov by sa mal v roku 2014 dosiahnuť operatívny výsledok na úrovni predchádzajúceho roku.

V obchodnom roku 2013 dosiahlo OVB v celkom zložitom podnikateľskom prostredí takmer stabilný výsledok a upevnilo na trhu svoju pozíciu jedného z vedúcich poskytovateľ finančných služieb v Európe.

Spoločnosť naďalej profitovala, zo svojho medzinárodného postavenia, ktoré stabilizuje vývoj obchodu a vyvažuje špecifický vývoj trhov v jednotlivých krajinách. V uplynulom roku spôsobila nevydarená penzijná reforma pokles obratu v Českej republike, naproti tomu nastal výrazný nárast na trhoch v Španielsku, Taliansku a Maďarsku.

V Nemecku vplývala na vývoj nového obchodu všeobecná únava zo súkromného zabezpečovania sa. Vo všeobecnosti sa ani OVB nevymanilo z celkovo negatívneho vývoja na trhu. Celkové provízie koncernu poklesli v porovnaní s minulým rokom o 4,6 % na 204,8 mil. €. Treba však zohľadniť negatívne efekty spôsobené výmenným kurzom, ktoré dosiahli výšku 2,3 mil. €. EBIT na úrovni 10,2 mil. € zostal stabilný v porovnaní s minulým rokom, kedy si OVB s 10,7 mil. € zabezpečilo nárast o viac ako 70 %.

Sme spokojní s výsledkom dosiahnutým v roku 2013 aj s ohľadom na veľmi náročné podnikateľské prostredie, pretože vo väčšine európskych krajín nepriniesla pozitívne impulzy ani hospodárska situácia ani politika. Výsledok potvrdil, že naše strategické smerovanie je správne. Napriek tomu musí OVB aj v roku 2014 vynaložiť značné úsilie, aby si udržalo dobré postavenie na trhu a toto ďalej rozvíjalo,“ zdôraznil Michael Rentmeister.

Zároveň oznámil, že na stretnutí valného zhromaždenia dňa 6. júna 2014 navrhne platiť nezmenenú dividendu v porovnaní s minulým rokom vo výške 0,55 € za akciu za hospodársky rok 2013.

Priority pre rok 2014

OVB bude aj v roku 2014 naďalej dôsledne pokračovať v presadzovaní už začatých opatrení vedúcich k upevňovaniu a k rozvoju vlastnej konkurencieschopnosti, ktoré si stanovilo v „Stratégií 2016“. Predovšetkým zlepšenie IT podpory bude viesť k zvyšovaniu kvality poradenstva a vnútorné procesy budú ešte efektívnejšie. „Na základe prijatých žiadostí o spoluprácu už určitý čas sledujeme, že naša inovatívna stratégia, spoločne so zachovaním už existujúcich výhod v prospech našich obchodných partnerov, robí OVB čoraz príťažlivejšie pre tých poradcov, ktorí majú záujem o samostatné podnikanie. Touto cestou by sme sa chceli naďalej uberať aj v roku 2014,“ toľko Rentmeister.

Aby sme v jestvujúcich štruktúrach získali na sile, bude Thomas Hücker od začiatku apríla 2014 vymenovaný za člena predstavenstva nemeckej dcéry OVB Vermögensberatung AG. Pán Hücker bude zodpovedný za rezort Operations.

Spoločne s pánom Lutzom Richterom (odbyt) a Jürgenom Kottulom (marketing) posilní postavenie OVB na trhu v Nemecku. Michale Rentmeister a Oskar Heitz sa stiahnu z vedenia nemeckej dcéry a budú sa zameriavať na vedenie koncernu.

Koncern OVB

Koncern OVB má holdingovú centrálu v Kolíne a je jednou z vedúcich európskych skupín v predaji finančných produktov. Od založenia OVB Vermögensberatung AG v Nemecku v roku 1970 bolo zameranie obchodných aktivít OVB formované klientsky orientovaným poradenstvom pre domácnosti a súkromné osoby v oblasti poistného krytia, tvorby a zhodnocovania majetku, starobného dôchodku a hypotekárnych úverov. V súčasnosti poskytuje OVB služby finančného sprostredkovania a poradenstva takmer 3,1 miliónom klientov po celej Európe a spolupracuje s viac ako 100 renomovanými produktovými partnermi. OVB je aktívne v 14 krajinách, pre OVB pracuje v hlavnom povolaní 5082 finančných poradcov. V roku 2013 dosiahol OVB Holding AG spolu so svojimi dcérskymi spoločnosťami celkové provízie 204,8 milióna € a EBIT 10,2 milióna €. OVB Holding AG je od júla 2006 zapísaná do zoznamu obchodovateľných spoločností na Frankfurtskej burze cenných papierov (Prime Standard, ISIN DE0006286560).

Finančné ukazovatele koncernu OVB v roku 2013

Operatívne ukazovatele jednotka 2012 2013 zmena
Klienti (31.12.) počet 3,00 mil. 3,08 mil. + 2,7 %
Finanční poradcovia (31.12.) počet 5 097 5 082 - 0,3 %
Zmluvy z nového obchodu počet 587 140 503 136 - 14,3 %
Celkové prijaté provízie mil. € 214,7 204,8 - 4,6 %

Finančné ukazovatele podľa regiónov v roku 2013

Finančné ukazovatele jednotka 2012 2013 zmena
EBIT (prevádzkový a hospodársky výsledok) 1) mil. € 10,7 10,2 - 4,5 %
EBIT-marža1) 2) % 5,0 5,0 ± 0,0 %
bodu
Koncernový zisk 1) mil. € 8,3 8,0 - 2,9 %
Zisk na akciu (základný) 1) 0,58 0,56 - 3,4 %
Dividenda na akciu 3) 0,55 0,55 ± 0,0 %
  jednotka 2012 2013 zmena
Stredná a východná Európa    
Klienti (31.12.) počet 2,00 mil. 2,10 mil. + 5,0 %
Finanční poradcovia (31.12.) počet 3 307 3 247 - 1,8 %
Celkové prijaté provízie mil. € 121,1 110,5 - 8,8 %
EBIT mil. € 11,6 10,9 - 5,9 %
EBIT-marža % 9,6 9,8 + 0,2 % bodu
Nemecko    
Klienti (31.12.) počet 652 059 640 093 - 1,8 %
Finanční poradcovia (31.12.) počet 1 343 1 356 + 1,0 %
Celkové prijaté provízie mil. € 66,8 61,3 - 8,1 %
EBIT mil. € 7,0 6,5 - 7,2 %
EBIT-marža2) % 10,5 10,6 + 0,1 % bodu
Južná a západná Európa
Klienti (31.12.) počet 310 129 329 482 + 6,2 %
Finanční poradcovia (31.12.) počet 447 479 + 7,2 %
Celkové prijaté provízie mil. € 26,8 33,0 + 22,9 %
EBIT1) mil. € 0,1 1,3 > 100,0 %
EBIT-marža1) % 0,0 4,1 + 4,1 % bodu
 
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý je na vašom pevnom disku skopírovaný webovou stránkou. Súbory cookie nespôsobujú žiadne poškodenie počítača a neobsahujú žiadne vírusy. Cookies z našich webových stránok nezhromažďujú žiadne osobné údaje o vás. Súbory cookie môžete kedykoľvek zakázať pomocou nastavení v prehliadači. Súbory cookie sa spravidla používajú iba na našich webových stránkach na dĺžku trvania vašej relácie na účely anonymných a štatistických hodnotení.
Okay