OVB Allfinanz Slovensko a.s.

OVB Allfinanz Slovensko reaguje na nekorektné obvinenia

Správa OVB

OVB Allfinanz Slovensko reaguje na nekorektné obvinenia

Bratislava, 25. augusta 2016 – OVB Allfinanz Slovensko, a.s. sa dôrazne ohradzuje proti neobjektívnym informáciám o práci sprostredkovateľov OVB, ktoré sa vyskytli v médiách na základe zmanipulovaného dokumentárneho filmu z Čiech. Predmetné video je hrubo skreslená účelová kompilácia záberov, ktorá nemá nič spoločné s reálnou prácou finančného sprostredkovateľa na Slovensku. „V OVB pracujem 20 rokov a môžem Vás ubezpečiť, že toto video nemá akúkoľvek výpovednú hodnotu o skutočnej praxi finančného sprostredkovania v slovenskom OVB. Profesionalita a korektný prístup ku klientom je jednou z hodnôt, ktoré v našej firme vyznávame a vštepujeme našim spolupracovníkom naprieč firmou,“ hovorí Ján Jánošík, krajský riaditeľ pre OVB.

OVB Allfinanz Slovensko pôsobí na Slovensku viac než 22 rokov. „Za tento čas nám prejavilo dôveru takmer 1 milión klientov, väčšina z nich sa na nás pravidelne obracia, aby sme im poradili s ich finančným plánovaním. Je to prejav dôvery a spokojnosti so službami 6000 sprostredkovateľov OVB. Chcem uistiť všetkých klientov, že obvinenia OVB, ktoré si prečítali v uplynulých dňoch v médiách, nemajú nič spoločné s prácou drvivej väčšiny finančných sprostredkovateľov na Slovensku,“ hovorí Jaroslav Vonkomer, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva OVB Allfinanz Slovensko.

Samozrejme, tak ako v každom sektore, aj vo finančnom sprostredkovaní môže dôjsť k individuálnym ľudským zlyhaniam. „Za OVB môžem povedať, že každé zlyhanie jednotlivo riešime a snažíme sa im zamedziť aj do budúcnosti,“ vysvetľuje J. Vonkomer. To však nie je dôvod urážať všetkých poctivých sprostredkovateľov a obviňovať každého z nečestného konania.

Videodokument nie je o celkovom pohľade na finančné sprostredkovanie, ide o jednostranne zmanipulovaný, nevyvážený, účelovo zostrihaný a neobjektívny záznam. To, že ide o cielene zmanipulovaný dokument potvrdzuje aj fakt, že český server pre šírenie videa ulozto.cz akceptoval argumenty českej centrály OVB a opakovane toto video zmazal. Takisto autor videa viackrát priznal, že obraz finančného sprostredkovania, ktorý predkladá vo svojom diele, nezodpovedá skutočnej realite trhu. „OVB ako člen asociácie AFISP dodržiava a ctí Etický kódex finančného sprostredkovateľa, dlhoročne vyvíja intenzívne aktivity na podporu vzdelávania a finančnej gramotnosti ľudí, ktoré podporujú znalosť a kompetenciu všetkých zúčastnených v procese finančného sprostredkovania. Preto nie je možné akceptovať, aby povesť celej firmy bola dehonestovaná tajne zhotovenými zábermi jednotlivcov, ktoré ani nesúvisia s jej podnikateľskou činnosťou,“ dodáva J. Vonkomer.

OVB si zakladá na kvalitnom vzdelávaní svojich ľudí a ako svoje poslanie vníma zveľaďovanie majetku svojich klientov. Profesionalita a korektný prístup ku klientom je jednou z hodnôt, ktoré OVB vyznáva a vštepuje spolupracovníkom naprieč firmou.

O spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko

OVB Allfinanz Slovensko a.s. je súčasťou celoeurópskej skupiny, poskytujúcej služby finančného sprostredkovania. Korene má v Nemecku, kde jej materská spoločnosť vznikla v roku 1970. Na Slovensku je firma aktívna od roku 1993 a poskytuje finančný servis pre takmer 1 milión klientov. OVB Allfinanz Slovensko dlhodobo vedie v SR rebríček spoločností poskytujúcich finančné sprostredkovanie fyzickým osobám. Sprostredkúva produkty a služby takmer troch desiatok partnerov – poskytovateľov finančných produktov.

OVB systematicky monitoruje finančné produkty na slovenskom trhu a z pozície nezávislého finančného sprostredkovateľa pomáha klientom pri výbere vhodného poistenia, sporenia či investícií. Pôsobí na území celého Slovenska a združuje niekoľko tisíc spolupracovníkov – podriadených finančných agentov.

 
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý je na vašom pevnom disku skopírovaný webovou stránkou. Súbory cookie nespôsobujú žiadne poškodenie počítača a neobsahujú žiadne vírusy. Cookies z našich webových stránok nezhromažďujú žiadne osobné údaje o vás. Súbory cookie môžete kedykoľvek zakázať pomocou nastavení v prehliadači. Súbory cookie sa spravidla používajú iba na našich webových stránkach na dĺžku trvania vašej relácie na účely anonymných a štatistických hodnotení.
Okay