OVB Allfinanz Slovensko a.s.

OVB jednotkou v poistení, úveroch a tvorbe úspor

Správa OVB

OVB jednotkou v poistení, úveroch a tvorbe úspor

Bratislava, 24. apríla 2014 – OVB Allfinanz Slovensko získalo od Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP) ocenenie najlepší samostatný finančný agent v troch z celkovo piatich sektorov: poistenie alebo zaistenie, prijímanie vkladov a poskytovanie úverov. K prvenstvám v oblasti poistenia a vkladov, ktoré OVB patria už niekoľko rokov, tak pribudlo aj ocenenie za výnimočný prínos v sprostredkovaní v oblasti úverov. OVB sa tak stalo opätovne najoceňovanejším finančným agentom na Slovensku.

Ocenenia z rúk Dariny Huttovej, generálnej tajomníčky AFISP, prevzal na ôsmom ročníku konferencie Biznis Fórum Robert Schmidt, člen predstavenstva OVB Allfinanz Slovensko. AFISP, ktorá zastupuje väčšinu odborníkov v oblasti finančného sprostredkovania pôsobiacich na Slovensku, udeľuje ocenenia pre najúspešnejšie spoločnosti od roku 2011. OVB vo všetkých ročníkoch získalo najvyššie ocenenie v sektoroch poistenie alebo zaistenie a prijímanie vkladov. Navyše v rokoch 2011 a najnovšie aj 2013 k nim pribudlo aj ocenenie v sektore poskytovanie úverov. „Som rád, že asociácia ocenila náš prínos klientom, ktorým dlhodobo pomáhame pri tvorbe úspor a zabezpečení pred nečakanými životnými situáciami. Tento rok sme k dvom sektorom, v ktorých sme dlhodobo lídrom, pridali aj oblasť úverov. V nej razíme filozofiu kombinovať každý úver s adekvátnym sporením tak, aby mali naši klienti postarané o vyvážené rodinné financie,“ uviedol Robert Schmidt, člen predstavenstva OVB Allfinanz Slovensko a. s.

Robert Schmidt chápe získané prvenstvá ako dôkaz kompetencie a zároveň ocenenie systematickej a profesionálnej práce odborníkov OVB Allfinanz Slovensko: „Som hrdý na to, že OVB už viac ako dvadsať rokov pomáha ľuďom plniť sny a postupne si tvoriť vlastný majetok. Výsledkom našej práce je niekoľko stotisíc spokojných klientov. Chcem sa poďakovať každému, kto pod značkou OVB poskytuje ľuďom kvalitné finančné rady a pomáha tak budovať dobré meno našej spoločnosti.“

O spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko

OVB Allfinanz Slovensko a. s. je súčasťou celoeurópskej skupiny, poskytujúcej služby finančného sprostredkovania. Korene má v Nemecku, kde jej materská spoločnosť vznikla v roku 1970. Na Slovensku je firma aktívna od roku 1993 a patrí k najúspešnejším spoločnostiam holdingu. Jej spolupracovníci uzavreli do konca roku 2013 viac ako 2 000 000 zmlúv pre 827 000 klientov. OVB Allfinanz Slovensko dlhodobo vedie v SR rebríček spoločností poskytujúcich finančné sprostredkovanie fyzickým osobám. Sprostredkúva produkty a služby takmer troch desiatok partnerov – poskytovateľov finančných produktov.

OVB systematicky monitoruje finančné produkty na slovenskom trhu a z pozície nezávislého finančného sprostredkovateľa pomáha klientom pri výbere vhodného poistenia, sporenia či investícií. Pôsobí na území celého Slovenska a združuje niekoľko tisíc spolupracovníkov – podriadených finančných agentov. – koniec

 
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý je na vašom pevnom disku skopírovaný webovou stránkou. Súbory cookie nespôsobujú žiadne poškodenie počítača a neobsahujú žiadne vírusy. Cookies z našich webových stránok nezhromažďujú žiadne osobné údaje o vás. Súbory cookie môžete kedykoľvek zakázať pomocou nastavení v prehliadači. Súbory cookie sa spravidla používajú iba na našich webových stránkach na dĺžku trvania vašej relácie na účely anonymných a štatistických hodnotení.
Okay