OVB Allfinanz Slovensko a.s.

OVB po deviatich mesiacoch opäť na dobrej ceste

Správa OVB

OVB po deviatich mesiacoch opäť na dobrej ceste

  • Obrat koncernu vyšší oproti minulému roku o 6,2 %
  • Operatívny výsledok vzrástol o 24,9 %
  • Pozitívny výhľad

Kolín, 13. novembra 2015 – Európsky koncern poskytujúci finančné služby OVB Holding AG pokračoval v prvých deviatich mesiacoch hospodárskeho roka 2015 v znamení rastu. Obrat koncernu vzrástol o 6,2 % na 165,7 miliónov eur oproti prvým deviatim mesiacom roka 2014 (1. - 3. štvrťrok 2014: 156,0 miliónov eur). Výsledok pred zdanením sa zlepšil na 10,3 milióna eur (1. – 3. štvrťrok 2014: 8,3 miliónov eur).

S prvými deviatimi mesiacmi hospodárskeho roka 2015 sme spokojní. Naše výsledky hovoria samy za seba. Rastieme, pretože sme poskytli poradenstvo väčšiemu počtu klientov. Na žiadnom z našich trhov sa ľudia nezaoberajú finančným plánovaním sami od seba. Naliehavé potrebné rozhodnutia o osobnom zaistení alebo zabezpečení v starobe ľudia bez dobrého poradenstva zvyčajne odkladajú na neskôr. Politika nízkych úrokov, hroziaca nadmerná regulácia, ako aj mediálne zneisťovanie môžu v budúcnosti spôsobiť, že to mnohí ľudia draho zaplatia napr. v podobe chudoby v starobe. Ak by sa mal tento začarovaný kruh prelomiť, musia byť okamžite zastavené nové legislatívne návrhy a vytvorená klíma, v ktorej bude činnosť finančných poradcov znova viac atraktívna. Práve v dobe nízkych úrokov nepredstavuje kvalitné poradenstvo zbytočný náklad. Drahé to bude iba pre toho, kto si nenechá poradiť a nezabezpečí sa. To, že spotrebiteľ potrebuje kvalifikované poradenstvo, aby bol v starobe finančne zabezpečený, je každému jasné. Preto sú finanční poradcovia nepostrádateľní“, povedal Michael Rentmeister, predseda predstavenstva koncernu OVB. „V súčasnosti sa pomery na trhu zbytočne menia s príliš vysokou rýchlosťou. Pre každého účastníka na trhu je preto najlepšie, aby sa sústredil na svoje vlastné úlohy. Takto to aspoň robíme v OVB.

Rast vo všetkých segmentoch

V segmente južnej a západnej Európy zvýšilo OVB obrat v prvých deviatich mesiacoch 2015 o 18,3 % na 37,6 miliónov eur (1. – 3. štvrťrok 2014: 31,8 miliónov eur). Pozitívny vývoj podporili najmä dcérske spoločnosti v Španielsku, Rakúsku a vo Švajčiarsku.

V Nemecku sa obrat v prvých deviatich mesiacoch 2015 vyvíjal mimoriadne pozitívne a bol výrazne vyšší než očakávania: prekročil hodnotu predchádzajúceho roka o 7,2 % a dosiahol 47,4 miliónov eur (1. – 3. štvrťrok 2014: 44,2 miliónov eur). „Sme radi, že opatrenia, ktoré sme zaviedli v rokoch 2013 a 2014 práve teraz ukazujú svoj účinok, a že sme tým na základe vlastnej operatívnej sily schopní udržať si svoje postavenie na domácom trhu “, povedal Michael Rentmeister po zverejnení výsledkov za prvých deväť mesiacov.

Napriek oslabeniu trhu spôsobenému rastúcou reguláciou v Česku a Poľsku sa v segmente strednej a východnej Európy zvýšili výnosy zo sprostredkovania vo vykazovanom období o 0,9 % na 80,7 miliónov eur (1. – 3. štvrťrok 2014: 80,0 miliónov eur). „V dôsledku pretrvávajúcich diskusií o regulácii sme žiaľ v oboch krajinách stratili sprostredkovateľov. Tento osud zasiahol celé naše odvetvie. V konečnom dôsledku povedú aj tu klesajúce počty poradcov k zvyšovaniu nedostatočného zabezpečenia obyvateľstva. Čo je možné dosiahnuť v stabilných rámcových podmienkach vidíme vo zvyšku segmentu strednej a východnej Európy, najmä na Slovensku".

Neproporcionálny rast výsledkov

Hospodársky výsledok sa vyvíjal nepomerne k obratu: na náraste výsledku o celkovo 24,9 % sa podieľajú všetky segmenty. Operatívny výsledok koncernu OVB dosiahol k 30. septembru 2015 10,3 miliónov eur, po 8,3 miliónoch eur za rovnaké obdobie minulého roka. EBIT-marža koncernu vo vzťahu k celkovým prijatým províziám sa v porovnaní s minulým rokom výrazne zlepšila z 5,3 % na 6,2 %. Výsledok na akciu sa zvýšil o 13,3 %.

Výhľad na rok 2015 mierne zvýšený

Po uplynutí prvých deviatich mesiacov OVB mierne zvyšuje prognózu výsledkov za celý rok 2015: spoločnosť očakáva, že výnosy z obratu v roku 2015 oproti roku 2014 mierne vzrastú a predpovedaný operatívny výsledok by oproti výrazne zlepšenému výsledku roku 2014 mohol ešte raz citeľne vzrásť. OVB predtým vychádzalo zo stabilného vývoja hospodárskeho výsledku.

Kompletnú správu o prvých deviatich mesiacoch roka 2015 nájdete na adrese www.ovb.eu/english/investor-relations/financial-reports.html. Ďalšie informácie sú k dispozícii v časti Investor Relations na www.ovb.eu.

O koncerne OVB

Koncern OVB so sídlom Kolíne je jednou z popredných európskych spoločností poskytujúcich finančné služby. Od svojho založenia v roku 1970 sa obchodné aktivity koncernu OVB zameriavajú na dlhodobé, prierezové a predovšetkým na klientov orientované komplexné finančné poradenstvo pre domácnosti a súkromné osoby. OVB spolupracuje s viac ako 100 renomovanými produktovými partnermi a s ponukou konkurencieschopných produktov tak dokáže naplniť individuálne potreby svojich klientov v oblasti existenčných istôt a zabezpečenia v starobe, poistenia a budovania majetku. OVB v súčasnosti pôsobí v 14 európskych krajinách.

Viac ako 5100 finančných sprostredkovateľov v hlavnom povolaní poskytuje svoje služby takmer 3,3 mil. klientov. V roku 2015 dosiahol OVB Holding AG so svojimi dcérskymi spoločnosťami celkové prijaté provízie vo výške 214 mil. Eur a EBIT vo výške 12,3 mil. Eur. OVB Holding AG je od júla 2006 zapísaný do zoznamu spoločností obchodovateľných na Frankfurtskej burze cenných papierov (Prime Standard, ISIN DE0006286560).

Finančné ukazovatele koncernu OVB za prvých deväť mesiacov 2015

Operatívne ukazovatele Jednotka 01.01. – 30.09.2014 01.01. – 30.09.2015 Zmena
Klienti (30.09.) Počet 3,15 mil. 3,29 mil. + 4,4 %
Finanční poradcovia (30.09.) Počet 5 231 5 086 - 2,8 %
Celkové prijaté provízie Mil. Eur 156,0 165,7 + 6,2 %
Finančné ukazovatele Jednotka 01.01. – 30.09.2014 01.01. – 30.09.2015 Zmena
EBIT (prevádzkový a hospodársky výsledok)1 Mil. Eur 8,3 10,3 + 24,9 %
EBIT-marža* % 5,3 6,2 + 0,9 % bodu
Koncernový zisk Mil. Eur 6,5 7,3 + 13,4 %
Zisk na akciu (základný) Euro 0,45 0,51 + 13,3 %

Finančné ukazovatele podľa regiónov za prvých deväť mesiacov 2015

  Jednotk a 01.01. – 30.09.2015 01.01. –30.09.2014 Zmena
Stredná a východná Európa
Klienti (30.09.) Počet 2,17 mil. 2,25 mil. + 3,7 %
Finanční poradcovia (30.09.) Počet 3 284 3 091 - 5,9 %
Celkové prijaté provízie Mil. Eur 80,0 80,7 + 0,9 %
EBIT Mil. Eur 7,0 7,1 + 1,5 %
EBIT-marža* % 8,8 8,8 +/- 0 %- bodu
Nemecko
Klienti (30.09.) Počet 628 867 645 079 + 2,6 %
Finanční poradcovia (30.09.) Počet 1 371 1 367 - 0,3 %
Celkové prijaté provízie Mil. Eur 44,2 47,4 + 7,2 %
EBIT Mil. Eur 4,6 4,8 + 4,3 %
EBIT-marža* % 10,4 10,1 - 0,3% bodu
Južná a západná Európa
Klienti (30.09.) Počet 353 253 388 543 + 10,0 %
Finanční poradcovia (30.09.) Počet 576 628 + 9,0 %
Celkové prijaté provízie Mil. Eur 31,8 37,6 + 18,3 %
EBIT Mil. Eur 3,4 4,8 + 43,4 %
EBIT-marža* % 10,6 12,8 + 2,2% bodu
 
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý je na vašom pevnom disku skopírovaný webovou stránkou. Súbory cookie nespôsobujú žiadne poškodenie počítača a neobsahujú žiadne vírusy. Cookies z našich webových stránok nezhromažďujú žiadne osobné údaje o vás. Súbory cookie môžete kedykoľvek zakázať pomocou nastavení v prehliadači. Súbory cookie sa spravidla používajú iba na našich webových stránkach na dĺžku trvania vašej relácie na účely anonymných a štatistických hodnotení.
Okay