OVB Allfinanz Slovensko a.s.

OVB pokračuje na profitabilnej ceste rastu

Správa OVB

OVB pokračuje na profitabilnej ceste rastu

  • Celkové prijaté provízie stúpli o 4,8 % na 57,1 mil. Eur
  • EBIT sa zvýšil o 31,6 % na 3,0 mil. Eur
  • Výsledky prvého štvrťroka prekonali očakávania

Kolín, 11. mája 2016 – OVB, európsky koncern pre finančné sprostredkovanie, zaznamenal v prvom štvrťroku 2016 nad očakávania pozitívny vývoj obchodu. Všetky relevantné finančné ukazovatele koncernu vzrástli. Zatiaľ čo celkové prijaté pro-vízie stúpli o 4,8 %, vzrástol EBIT o 31,6 % pri náraste koncernového výsledku o 29,0 %. „Za prvé tri mesiace tohto roka sme v prostredí plnom výziev dosiahli dobré obchodné výsledky. Znova sa potvrdila vyváženosť a stabilita obchodného modelu OVB. Oproti priemernému obchodnému výkonu na Slovensku, v Čechách a v Poľsku, bol na trhoch v ostatných krajinách segmentu strednej a východnej Európy zaznamenaný pozitívny vývoj. Segment Nemecka oproti minulému roku výrazne narástol. V segmente južnej a západnej Európy sme naďalej zaznamenali dynamický rast“, zhrnul vývoj obchodu koncernu OVB v prvom štvrťroku 2016 Mario Freis, predseda predstavenstva OVB Holding AG.

Vývoj v segmentoch

Naďalej veľmi  pozitívne pokračoval vývoj obchodu v južnej a západnej Európe a dosiahol u celkových prijatých provízií nárast o 15,2 %, ako aj zlepšenie hospodárskeho výsledku o 35,4 %. V Nemecku narástli celkové prijaté provízie o 8,1 % pri výraznom zlepšení hospodárskeho výsledku o 13,3 %. V strednej a východnej Európe zaostali výnosy zo sprostredkovania a operatívny výsledok mierne za výsledkom minulého roka.

Tým sme v rámci koncernu v prvom štvrťroku opäť dosiahli rast zisku“, zdôraznil Oskar Heitz, CFO - člen predstavenstva zodpovedný za oblasť financií.

K rozhodujúcemu vykazovanému dňu 31. marca 2016 narástol počet klientov na 3,26 mil. (v minulom roku 3,24 mil. klientov). V rámci Európy  sa o nich stará 5179 OVB finančných sprostredkovateľov v hlavnom povolaní (v minulom roku 5204 finančných sprostredkovateľov).

Prognóza

Na základe úspešného prvého štvrťroka OVB mierne zrevidovala očakávaný zisk a očakávaný hospodársky výsledok za celý rok 2016 smerom nahor. Predstavenstvo teraz očakáva celkové prijaté provízie za celý rok približne na úrovni minulého roka. Operatívny výsledok by sa mal pohybovať mierne nad výsledkom minulého roka. „Vývoj za prvé tri mesiace je dobrý a dokladá, že s Allfinanz koncepciou poradenstva OVB sme na správnej ceste. Aj napriek tomu vidíme v celej Európe veľké výzvy. Dynamiku rastu koncernu OVB môžu tlmiť najmä regulačné zmeny na trhoch v jednotlivých krajinách “, zhrnul Mario Freis odhady predstavenstva na celý rok.

O koncerne OVB

Koncern OVB so sídlom v Kolíne je jednou z popredných európskych spoločností poskytujúcich finančné služby. Od svojho založenia v roku 1970 sa obchodné aktivity koncernu OVB zameriavajú na dlhodobé, prierezové a predovšetkým na klientov orientované komplexné finančné poradenstvo pre domácnosti a súkromné osoby. OVB spolupracuje s viac než 100 renomovanými produktovými partnermi a s ponukou konkurencieschopných produktov tak dokáže naplniť individuálne potreby svojich klientov v oblasti existenčných istôt a zabezpečenia v starobe, poistenia a budovania majetku. OVB v súčasnosti pôsobí v 14 európskych krajinách.

Viac než 5100 finančných sprostredkovateľov v hlavnom povolaní poskytuje svoje služby takmer 3,26 mil. klientov. V roku 2015 dosiahol OVB Holding AG so svojimi dcérskymi spoločnosťami celkové prijaté provízie vo výške 224,7 mil. Eur a EBIT vo výške 14,0 mil. Eur. OVB Holding AG je od júla 2006 zapísaný do zoznamu spoločností obchodovateľných na Frankfurtskej burze cenných papierov (Prime Standard, ISIN DE0006286560).

Prezentáciu výsledkov 1. štvrťroka 2016 a priebežnú správu si môžete pozrieť a stiahnuť na stránke www.ovb.eu v rubrike Investor Relations.

Finančné ukazovatele koncernu OVB za 1. štvrťrok 2016

Operatívne ukazovatele Jednotka 01.01.–
31.03.2015
01.01.–
31.03.2016
Zmena
Klienti (31.03.) Mil. 3,24 3,26 + 0,6 %
Finanční poradcovia (31.03.) Počet 5 204 5 179 - 0,5 %
Celkové prijaté provízie Mil. € 54,5 57,1 + 4,8 %
Finančné ukazovatele Jednotka 01.01.–
31.03.2015
01.01.–
31.03.2016
Zmena
EBIT (prevádzkový a hospodársky výsledok1) Mil. € 2,2 3,0 + 31,6 %
EBIT-marža1) % 4,1 5,2 + 1,1 % bodu
Koncernový zisk1) Mil. € 1,6 2,0 + 29,0 %
Zisk na akciu (základný)1) 0,11 0,14 + 27,3 %

Finančné ukazovatele podľa regiónov za 1. štvrťrok 2016

  Jednotka 01.01.–
31.03.2015
01.01.–
31.03.2016
Zmena
Stredná a východná Európa    
Klienti (31.03) Počet 2,22 mil. 2,21 mil. - 0,5 %
Finanční poradcovia (31.03.) Počet 3 260 3 132 - 3,9 %
Celkové prijaté provízie Mil. € 26,6 26,0 - 2,2 %
EBIT Mil. € 1,8 1,7 - 5,9 %
EBIT-marža1) % 6,7 6,5 - 0,2 % bodu
Nemecko    
Klienti (31.03.) Počet 645 371 639 288 - 0,9 %
Finanční poradcovia (31.03.) Počet 1.329 1 327 - 0,2 %
Celkové prijaté provízie Mil. € 15,2 16,4 + 8,1 %
EBIT Mil. € 1,3 1,5  + 13,3 %
EBIT-marža1) % 8,5 9,0 + 0,5 % bodu
Južná a západná Európa    
Klienti (31.03.) Počet 372 776 408 994 + 9,7 %
Finanční poradcovia (31.03.) Počet 615 720 + 17,1 %
Celkové prijaté provízie Mil. € 12,7 14,6 + 15,2 %
EBIT Mil. € 1,3 1,8 + 35,4 %
EBIT-marža1) % 10,2 12,0 + 1,8 % bodu
 
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý je na vašom pevnom disku skopírovaný webovou stránkou. Súbory cookie nespôsobujú žiadne poškodenie počítača a neobsahujú žiadne vírusy. Cookies z našich webových stránok nezhromažďujú žiadne osobné údaje o vás. Súbory cookie môžete kedykoľvek zakázať pomocou nastavení v prehliadači. Súbory cookie sa spravidla používajú iba na našich webových stránkach na dĺžku trvania vašej relácie na účely anonymných a štatistických hodnotení.
Okay