OVB Allfinanz Slovensko a.s.

OVB rastie a pritom profituje

Správa OVB

OVB rastie a pritom profituje

  • Nárast obratu a nadpriemerné zlepšenie výsledku
  • Nárast počtu klientov aj sprostredkovateľov

Kolín 12. novembra 2014 – OVB, spoločnosť poskytujúca finančné služby v Európe, vykázala v prvých deviatich mesiacoch roka pozitívny vývoj obchodu. Obrat sa zvýšil o 3,3 %, v treťom štvrťroku dokonca o 5,4 %. Operatívny výsledok (EBIT) dosiahol po deviatich mesiacoch hodnotu 8,3 mil. eur, čo je výsledok o 23,4 % vyšší ako v predchádzajúcom roku. Rovnako sa rozšírila aj klientska základňa v Európe. K 30. septembru 2014 bol celkový počet klientov 3,15 milióna. Počet finančných sprostredkovateľov s licenciou, ktorí sú hlavnou hnacou silou spoločnosti OVB, vzrástol za uplynulých deväť mesiacov o 5,7 % na 5 231.

V Nemecku, Česku a Rakúsku zaznamenávame napriek nepriaznivým rámcovým podmienkam stabilný vývoj obchodu našich dcérskych spoločností. Vďaka nášmu obchodnému modelu a prístupu v poradenstve nám naši zákazníci na týchto dôležitých trhoch aj naďalej absolútne dôverujú. Na pozadí neutíchajúcej vlny regulačných opatrení a čiastočne nediferencovaných návrhov najmä zo strany ochrancov spotrebiteľov túto skutočnosť veľmi ceníme,“ komentuje Michael Rentmeister, predseda predstavenstva spoločnosti OVB Holding AG, pozitívny vývoj koncernu v prvých deviatich mesiacoch. „Som rád, že sa nám v takom komplikovanom trhovom prostredí, aké v Nemecku vládne, podarilo dosiahnuť mierny rast.

Dynamický vývoj obchodu v rôznych kútoch Európy

Nárast obratu spoločnosti OVB stojí na širokých základoch. Za zmienku stoja krajiny ako Taliansko, Švajčiarsko, Španielsko, Slovensko, Poľsko a Maďarsko, ktoré zaznamenali veľmi dobrý nárast obratu.

Obzvlášť hrdí sme na to, že sme tieto výsledky dosiahli bez pozitívnych vonkajších zásahov, akými sú osobitné legislatívne faktory alebo konjunkturálna podpora. Vývoj obchodu v roku 2014 naznačuje, že dôsledná a sústredená činnosť zakladajúca sa na vlastných silných stránkach sa vypláca. Čo všetko by sme však v záujme ľudí mohli dosiahnuť, keby sme svoje služby mohli poskytovať v stabilných spoľahlivých rámcových podmienkach a v rámci menej ideologicky orientovaných regulačných opatrení?“ znie provokatívne zhrnutie Michaela Rentmeistra.

Obrat koncernu v období od januára do septembra 2014 bol takmer 156,0 mil. eur, o 3,3 % viac v porovnaní s minulým rokom.

Nadpriemerné zlepšenie výsledku

Operatívny výsledok (EBIT) koncernu sa v porovnaní s prvými deviatimi mesiacmi roka 2013, keď dosiahol hodnotu 6,7 mil. eur, zlepšil o 23,4 % na 8,3 mil. eur. Vo vzťahu k celkovým dosiahnutým províziám sa EBIT marža koncernu v porovnateľnom období zlepšila z minuloročnej hodnoty 4,4 % na 5,3 %. Zisk na akciu, ktorý koncern OVB dosiahol pre svojich akcionárov počas prvých deviatich mesiacov v roku 2014, stúpol z 0,38 eur na 0,45 eur.

Výhľad: zvýšenie operatívneho výsledku

OVB potvrdzuje svoju prognózu o miernom raste obratu v roku 2014 oproti roku 2013 a možnosti dosiahnutia zreteľne vyššieho operatívneho výsledku oproti predchádzajúcemu roku. „Chceme rásť a aj naďalej sa budeme zameriavať na svoje silné stránky, ku ktorým patrí naše rozsiahle európske pôsobenie a jedinečný komplexný systém APS (analýza – plánovanie – servis). V rámci celého koncernu zároveň investujeme do budovania a rozširovania modulárnej podpory predaja pre sprostredkovateľov, aby sme sa aj v tejto oblasti zlepšovali,“ potvrdzuje Michael Rentmeister smerovanie.

Podľa Rentmeistra čaká európsky a predovšetkým nemecký trh dôchodkového zabezpečenia zmena. „Len finanční sprostredkovatelia s komplexným poradenským prístupom a jasným prísľubom poskytovania služieb budú z nášho pohľadu víťazmi na trhu. Spoločnosť OVB preto dôrazne podporuje snahy celého odvetvia finančných služieb, aby bolo finančné poradenstvo vďaka štandardom alebo normám pre spotrebiteľa a verejnosť skutočne zrozumiteľnejšie a pochopiteľnejšie. Vidíme v tom veľkú šancu na ozrejmenie skutočných schopností finančného sprostredkovateľa a tým aj trvalého vylepšenia jeho obrazu v očiach verejnosti,“ zdôvodňuje Rentmeister tento krok významný pre odvetvie finančného sprostredkovania.

Koncern OVB

Koncern OVB, so sídlom holdingu v Kolíne, je jednou z vedúcich európskych spoločností poskytujúcich finančné služby. Od svojho založenia v roku 1970 sa obchodné aktivity koncernu zameriavajú na komplexné poradenstvo pre domácnosti a súkromné osoby. Spoločnosť OVB spolupracuje s viac než 100 významnými produktovými partnermi a svojimi konkurencieschopnými službami uspokojuje individuálne požiadavky svojich zákazníkov v oblasti existenčných istôt a dôchodkového zabezpečenia, budovania majetku, poistenia a rozširovania majetku. Spoločnosť OVB v súčasnosti pôsobí v 14 krajinách. Takmer 5 200 finančných poradcov pracujúcich pre spoločnosť v hlavnom povolaní poskytuje poradenstvo bezmála pre 3,2 mil. zákazníkov. V roku 2013 dosiahol OVB Holding AG spolu so svojimi dcérskymi spoločnosťami výšku celkových provízií 204,8 mil. eur a EBIT vo výške 10,2 mil. eur. OVB Holding AG je od júla 2006 zapísaný do zoznamu obchodovateľných spoločností na Frankfurtskej burze cenných papierov (Prime Standard, ISIN DE0006286560).

Ukazovatele koncernu OVB za 3Q/2014

Operatívne ukazovatele jednotka 01.01. –30.06.2013 01.01. –
30.06.2014
zmena
Klienti (30.06.) počet 3,02 mil. 3,14 mil. + 4,0 %
Finanční poradcovia (30.06.) počet 4 958 5 134 + 3,5 %
Zmluvy z nového obchodu počet 234 049 247 349 + 5,7 %
Celkové prijaté provízie mil. € 101,4 103,7 + 2,3
%
Finančné ukazovatele jednotka 01.01. –30.06.2013 01.01. –
30.06.2014
zmena
EBIT (prevádzkový a
hospodársky výsledok)
mil. € 3,9 4,7 + 22,7 %
EBIT-marža* % 3,8 4,6 + 0,8 %
bodu
Koncernový zisk mil. € 2,9 3,8 + 30,2 %
Zisk na akciu (základný) EUR 0,20 0,27 + 35,0 %

Ukazovatele podľa regiónov za 3Q/2014

  jednotka 01.01. –
30.06.2013
01.01. –
30.06.2014
zmena
Stredná a východná Európa    
Klienti (30.06.) počet 2,05 mil. 2,16 mil. + 5,4 %
Finanční poradcovia (30.06.) počet 3 127 3 222 + 3,0 %
Celkové prijaté provízie mil. € 56,1 54,0 - 3,8 %
EBIT mil. € 4,9 4,5 - 7,2 %
EBIT-marža* % 8,7 8,4 - 0,3 % bodu
Nemecko
Klienti (30.06.) počet 647 613 631 339 - 2,5 %
Finanční poradcovia (30.06.) počet 1 360 1 363 + 0,2 %
Celkové prijaté provízie mil. € 29,1 28,6 - 1,7 %
EBIT mil. € 2,7 2,5 - 6,9 %
EBIT-marža* % 9,3 8,8 + 0,5 % bodu
Južná a západná Európa
Klienti (30.06.) počet 319 693 346 159 + 8,3 %
Finanční poradcovia (30.06.) počet 471 549 + 16,6 %
Celkové prijaté provízie mil. € 16,2 21,1 + 30,5 %
EBIT mil. € 0,7 2,2 + 199,4 %
EBIT-marža* % 4,4 10,2 + 5,8 % bodu
 
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý je na vašom pevnom disku skopírovaný webovou stránkou. Súbory cookie nespôsobujú žiadne poškodenie počítača a neobsahujú žiadne vírusy. Cookies z našich webových stránok nezhromažďujú žiadne osobné údaje o vás. Súbory cookie môžete kedykoľvek zakázať pomocou nastavení v prehliadači. Súbory cookie sa spravidla používajú iba na našich webových stránkach na dĺžku trvania vašej relácie na účely anonymných a štatistických hodnotení.
Okay