OVB Allfinanz Slovensko a.s.

OVB zaznamenalo v 1. kvartáli výrazný nárast nového obchodu

Správa OVB

OVB zaznamenalo v 1. kvartáli výrazný nárast nového obchodu

  • Pokračuje dynamický vývoj obchodu v južnej a západnej Európe
  • Narástol počet klientov i sprostredkovateľov
  • Prognóza obratu a obchodných výsledkov pre rok 2014 sa potvrdzuje
  • Podľa OVB rastie objektivita v rámci diskusií o reguláciách vo finančnom sprostredkovaní

Kolín, 19. mája 2014 – V prvom kvartáli 2014 dosiahol koncern OVB celkové provízie vo výške 49,7 milióna €, čo predstavuje očakávaný pokles o 9,3% oproti silnému začiatku minulého roka. Spôsobili to doznievajúce témy v strednej a východnej Európe, t.j. Unisex a dôchodková reforma. Vo vzťahu k obchodnej prognóze pre rok 2014 koncern plní plán, čo potvrdzujú výrazne lepšie čísla nových obchodov v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku.

„So začiatkom roku 2014 sme spokojní. Pre udržanie pozitívneho vývoja sú nadmieru dôležité stabilné regulatórne a politické podmienky. Preto vítame stále vecnejšie diskusie o finančnom sprostredkovaní a jeho zásadnom význame pre súkromné dôchodkové zabezpečenie v Nemecku“, uviedol vo svojej prezentácii výsledkov 1. kvartálu 2014 Michael Rentmeister, predseda predstavenstva celoeurópsky aktívneho koncernu OVB, poskytujúceho finančné sprostredkovanie.

„Pri diskusii o transparentnosti a províziách badať rôzne uhly pohľadu, pričom sa dôkladnejšie rozoberajú dôvody a následky. Veľkí hráči na trhu finančného sprostredkovania dokumentujú svoje klientske rozhovory už 20 rokov, teraz dúfame, že aj poisťovatelia prispejú prostredníctvom jednotných a štandardizovaných produktových listov k väčšej transparentnosti a porovnateľnosti produktov. Takýto stav mala vlastne navodiť už reforma poistnej zmluvy (VVG) v roku 2008. Navyše prišlo k utlmeniu kritiky finančného sprostredkovania na báze provízií, k čomu prispeli nové vedecké názory na doteraz využívané metódy“, komentuje Rentmeister aktuálne diskusie, ktoré sú podľa jeho názorupredovšetkým pod pláštikom ochrany spotrebiteľa – v skutočnosti poháňané inými záujmami. „Kto skutočne hľadá vzory pre regulovanie nízko úročeného prostredia, nech si pozrie Japonsko. Od Japoncov sa môžeme naučiť, aké je aj v ťažších časoch dôležité, nechať riešenia na hráčov na trhu a nie neustále vytvárať nové politické regulácie.“

Vývoj obchodu v 1. kvartáli 2014

Jednotlivé trhy, na ktorých OVB pôsobí, sa podľa očakávaní vyvíjali v oblasti vyplatených provízií rozdielne: spôsobili to už spomínané dozvuky zmien predovšetkým na trhoch strednej a východnej Európy ako aj Nemecka. Taktiež sme zaznamenali očakávaný výrazný nárast  západnej a v južnej Európe, vynikajúce obchodné výsledky dosiahlo napríklad Španielsku a Taliansku.

Koncern dosiahol za prvé 3 mesiace roku 2014 EBIT vo výške 1,6 milióna € a prekonal tak aj stanovený plán. OVB je na správnej ceste k dosiahnutiu plánovaných ziskov a potvrdzuje tak prognózu z konca marca dosiahnuť EBIT na úrovni minulého roku.

OVB zaznamenalo nielen nárast počtu klientov no i finančných sprostredkovateľov. Tých je aktuálne 5 118 a poskytujú služby 3,10 miliónom klientov.

„V Európe tiká demografická časovaná bomba. Neexistuje žiadna alternatíva k dlhodobému súkromnému dôchodkovému zabezpečeniu, ktorá by vedela udržať životnú úroveň širokých vrstiev obyvateľstva v dôchodkovom veku. Finanční sprostredkovatelia tak svojou službou plnia dôležitú sociálnu a spoločenskopolitickú funkciu. Predpokladom k jej správnemu fungovaniu sú však stabilné rámcové podmienky a objektívna diskusia na tému súkromného dôchodkového zabezpečenia. Desaťtisíce sprostredkovateľov v rôznych spoločnostiach sledujú s narastajúcimi rozpakmi spôsob, akým sa o nich rozpráva a ako je málo známe, v akom regulatórne úzko vymedzenom prostredí dennodenne poskytujú svoje služby. Ak si niekto myslí, že v tejto oblasti treba byť ešte prísnejší, nech si je dobre vedomý následkov s tým spojených“, upozorňuje Rentmeister politikov aj verejnosť. „V OVB sú otvorené dvere všetkým, ktorí majú záujem o vecný a férový dialóg.“

Koncern OVB

Koncern OVB má holdingovú centrálu v Kolíne a je jednou z vedúcich európskych skupín v predaji finančných produktov. Od založenia OVB Vermögensberatung AG v Nemecku v roku 1970 bolo zameranie obchodných aktivít OVB formované klientsky orientovaným poradenstvom pre domácnosti a súkromné osoby v oblasti poistného krytia, tvorby a zhodnocovania majetku, starobného dôchodku a hypotekárnych úverov. V súčasnosti poskytuje OVB služby finančného sprostredkovania a poradenstva takmer 3,1 miliónom klientov po celej Európe a spolupracuje s viac ako 100 renomovanými produktovými partnermi. OVB je aktívne v 14 krajinách, pre OVB pracuje v hlavnom povolaní viac ako 5 100 finančných poradcov. V roku 2013 dosiahol OVB Holding AG spolu so svojimi dcérskymi spoločnosťami celkové provízie 204,8 milióna € a EBIT 10,2 milióna €. OVB Holding AG je od júla 2006 zapísaná do zoznamu obchodovateľných spoločností na Frankfurtskej burze cenných papierov (Prime Standard, ISIN DE00062865

 

Finančné ukazovatele koncernu OVB za 1Q/2014

 

Operatívne ukazovatele jednotka 01.01.– 31.03.2013 01.01.- 31.03.2014 zmena
Klienti (31.03.) mil. 3,00 3,10 + 3,3 %
Finanční poradcovia (31.03.) počet 4 934 5 118 + 3,7 %
Zmluvy z nového obchodu počet 116 558 121 875 + 4,6 %
Celkové prijaté provízie mil. € 54,8 49,7 - 9,3 %
Finančné ukazovatele jednotka 01.01.– 31.03.2013 01.01.-
31.03.2014
zmena
EBIT (prevádzkový a hospodársky výsledok) 1) mil. € 2,2 1,6 - 24,6 %
EBIT-marža1) % 4,0 3,3 - 0,7 % bodu
Koncernový zisk 1) mil. € 1,7 1,4 - 16,8 %
Zisk na akciu(základný) 1) 0,12 0,10 - 16,7 %

Finančné ukazovatele podľa regiónov za 1Q/2014

  jednotka 01.01.– 31.03.2013 01.01.- 31.03.2014 zmena
Stredná a východnáEurópa    
Klienti (31.03) počet 2,00 mil. 2,13 mil. + 6,5 %
Finanční poradcovia (31.03.) počet 3 127 3 215 + 2,8 %
Celkové prijaté provízie mil. € 30,8 25,6 - 16,7 %
EBIT mil. € 2,6 1,4 - 48,0 %
EBIT-marža1) % 8,5 5,3 - 3,2 % bodu
Nemecko    
Klienti (31.03.) počet 651 004 633 996 - 2,6 %
Finanční poradcovia (31.03.) počet 1 354 1 358 + 0,3 %
Celkové prijaté provízie mil. € 15,9 14,1 - 11,3 %
EBIT mil. € 1,4 1,3 - 10,6 %
EBIT-marža1) % 8,8 8,9 + 0,1 % bodu
Južná a západná Európa    
Klienti (31.03.) počet 316 175 337 944 + 6,9 %
Finanční poradcovia (31.03.) počet 453 545 + 20,3 %
Celkové prijaté provízie mil. € 8,1 9,9 + 21,8 %
EBIT mil. € 0,5 1,0 + 98,0 %
EBIT-marža1) % 6,1 9,9 + 3,8 % bodu
 
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý je na vašom pevnom disku skopírovaný webovou stránkou. Súbory cookie nespôsobujú žiadne poškodenie počítača a neobsahujú žiadne vírusy. Cookies z našich webových stránok nezhromažďujú žiadne osobné údaje o vás. Súbory cookie môžete kedykoľvek zakázať pomocou nastavení v prehliadači. Súbory cookie sa spravidla používajú iba na našich webových stránkach na dĺžku trvania vašej relácie na účely anonymných a štatistických hodnotení.
Okay