OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Úspešný obchodný rok 2015: koncern OVB rastie so ziskom

Správa OVB

Úspešný obchodný rok 2015: koncern OVB rastie so ziskom

  • Najsilnejší rok od finančnej krízy
  • Celkové prijaté provízie a zisk výrazne vzrástli
  • Dividenda stúpla o 5 eurocentov na 65 eurocentov

Kolín/Frankfurt nad Mohanom, 17. marca 2016 – OVB sa pozerá späť na úspešný rok 2015. Európsky koncern poskytujúci služby finančného poradenstva zvýšil celkové prijaté provízie o 5,0 % na 224,7 mil. eur. Operatívny výsledok stúpol výrazne oproti hodnote minulého roka o 14,5 % na 14,0 mil. eur.

Vzhľadom na veľmi náročné prostredie pre naše služby v celej Európe sa jedná o veľmi dobrý výsledok. Opäť sa ukazuje, že medzinárodné pôsobenie OVB je dôležitým faktorom nášho hospodárskeho úspechu. Obzvlášť ma teší, že aj na našom domácom trhu v Nemecku sme napriek sťaženým trhovým podmienkam dokázali dosiahnuť nárast zisku“, povedal Freis, generálny riaditeľ OVB Holding AG.

Vývoj obchodu v segmente krajín

Segment južnej a západnej Európy, ktorý sa už niekoľko rokov osvedčil ako motor rastu, narástol v oblasti celkových prijatých provízií o 17,8 % na 51,6 mil. eur (minulý rok: 43,8 mil. eur). Nárast zisku sa dá popri Rakúsku, Taliansku a Švajčiarsku pripísať najmä Španielsku. Operatívny výsledok tohto segmentu narástol o 49,1 % na 6,7 mil. eur. V segmente Nemecko sa celkové prijaté provízie zvýšili o 3,3 % na 64,9 mil. eur (minulý rok: 62,8 mil. eur). Pri miernom náraste investícií ostal EBIT so 6,5 mil. eur stabilný. Aj v segmente strednej a východnej Európe narástli celkové prijaté provízie na 108,2 mil. eur (minulý rok 107,4 mil. eur). Úspechy v dosahovaní zisku boli zaznamenané najmä na Slovensku, ale aj v Poľsku, Maďarsku, Rumunsku, Chorvátsku a na Ukrajine.

Mimoriadne potešiteľné je, že zisk OVB celkovo rástol. Našu operatívnu maržu sme výrazne navýšili na 6,2 % a aj zisk koncernu sme zlepšili o 7,5 % na 9,4 mil. eur“, zhodnotil výsledok roka finančný riaditeľ Oskar Heitz.

Na úspešnom vývoji obchodu minulého roka participujú aj akcionári. Generálny riaditeľ oznámil, že 3. júna 2016 na valnom zhromaždení navrhne z dosiahnutého výsledku roku 2015 vyplatenie dividendy zvýšenej oproti minulému roku o 5 eurocentov, teda vo výške 65 eurocentov na akciu.

Priority a výhľad pre rok 2016

OVB chce ďalej posilniť a budovať silné stránky svojho osvedčeného obchodného modelu. Pritom sa aj naďalej sústredí na úspešný vývoj obratu a zisku. Okrem toho zameria predstavenstvo podnikateľskú stratégiu na budúce požiadavky trhu.

Vyhliadky na vývoj obchodu hodnotí OVB zdržanlivo:
Dlhodobý obchodný potenciál pre súkromné zaistenie a zabezpečenie ostáva naďalej nezmenený. V tomto hospodárskom roku sme však na jednotlivých trhoch konfrontovaní s náročným prostredím, najmä kvôli ďalším regulačným zmenám. V pretrvávajúcom období nízkych úrokov navyše klesá ochota ľudí postarať sa dopredu o svoju budúcnosť. Aj napriek tomu sme presvedčení, že pri miernom poklese zisku dokážeme udržať stabilnú úroveň hospodárskeho výsledku“, povedal CEO Mario Freis.

O koncerne OVB

Koncern OVB so sídlom v Kolíne je jednou z popredných európskych spoločností poskytujúcich finančné služby. Od svojho založenia v roku 1970 sa obchodné aktivity koncernu OVB zameriavajú na dlhodobé, prierezové a predovšetkým na klientovorientované komplexné finančné poradenstvo pre domácnosti a  súkromné osoby. OVB spolupracuje s viac ako 100 renomovanými produktovými partnermi a s ponukou konkurencieschopných produktov tak dokáže naplniť individuálne potreby svojich klientov v oblasti existenčných istôt a zabezpečenia v starobe, poistenia a budovania majetku. OVB v súčasnosti pôsobí v 14 európskych krajinách.

Viac ako 5000 finančných sprostredkovateľov v hlavnom povolaní poskytuje svoje služby takmer 3,24 miliónom klientov. V roku 2015 dosiahol OVB Holding AG so svojimi dcérskymi spoločnosťami celkové prijaté provízie vo výške 224,7 mil. eur a EBIT vo výške 14 mil. eur. OVB Holding AG je od júla 2006 zapísaný do zoznamu spoločností obchodovateľných na Frankfurtskej burze cenných papierov (Prime Standard, ISIN DE0006286560).

Finančné ukazovatele koncernu OVB za obchodný rok 2015

Operatívne ukazovateleJednotka20142015Zmena
Klienti (31.12.)Počet3,22 mil.3,24 mil.+ 0,6 %
Finanční poradcovia (31.12.)Počet5 1735 062- 2,1 %
Celkové prijaté provízieMil. eur214,0224,7+ 5,0 %
Finančné ukazovatele
EBIT (prevádzkový a hospodársky výsledok) 1
Mil. eur

12,3

14,0

+ 14,5 %
EBIT-marža*%5,76,2+ 0,5 % bodu
Koncernový ziskMil. eur8,79,4+ 7,5 %
Ukazovatele k akcii OVB
Základný kapitál (31.12.)Mil. eur14,2514,25± 0,0 %
Počet akcií (31.12.)Mil. ks14,2514,25± 0,0 %
Výsledok na akciu (neriedený)euro0,610,66+ 8,2 %
Dividenda na akciu**euro0,600,65+ 8,3 %
  Jednotka 2014 2015Zmena
Stredná a východná Európa
Klienti (31.12.) Počet 2,21 mil.2,21 mil.± 0,0 %
Finanční poradcovia (31.12.) Počet 3 2613 087- 5,3 %
Celkové prijaté provízie Mil. eur 107,4108,2+ 0,8 %
EBIT Mil. eur 10,29,4- 7,1 %
EBIT-marža* % 9,58,7- 0,8 % bodu
Nemecko
Klienti (31.12.) Počet 644 548642 107- 0,4 %
Finanční poradcovia (31.12.) Počet 1 3071 309+ 0,2 %
Celkové prijaté provízie Mil. eur 62,864,9+ 3,3 %
EBIT Mil. eur 6,56,5+ 0,5 %
EBIT-marža* % 10,310,1- 0,2 % bodu
Južná a západná Európa
Klienti (31.12.) Počet 364 982388 728+ 6,5 %
Finanční poradcovia (31.12.) Počet 605666+ 10,1 %
Celkové prijaté provízie Mil. eur 43,851,6+ 17,8 %
EBIT Mil. eur 4,56,7+ 49,1 %
EBIT-marža* % 10,313,1+ 2,8 % bodu
 
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý je na vašom pevnom disku skopírovaný webovou stránkou. Súbory cookie nespôsobujú žiadne poškodenie počítača a neobsahujú žiadne vírusy. Cookies z našich webových stránok nezhromažďujú žiadne osobné údaje o vás. Súbory cookie môžete kedykoľvek zakázať pomocou nastavení v prehliadači. Súbory cookie sa spravidla používajú iba na našich webových stránkach na dĺžku trvania vašej relácie na účely anonymných a štatistických hodnotení.
Okay