© itock/danr13

Poistenie bytového domu nie je povinné, avšak mimoriadne dôležité

Noví obyvatelia myslia predovšetkým na poistenie svojho vlastného bytu. Pritom mnohí ani netušia, že významnú ochranu ich majetku poskytuje práve poistenie bytového domu.

 
 

Poistenie bytového domu nie je povinné, avšak mimoriadne dôležité

Noví obyvatelia myslia predovšetkým na poistenie svojho vlastného bytu. Pritom mnohí ani netušia, že významnú ochranu ich majetku poskytuje práve poistenie bytového domu. Málokomu z nich napadne, že nielen byt ale aj celý bytový dom môže byť zničený. A to najčastejšie požiarom. Dôkazom je napríklad to, že v Allianz - Slovenskej poisťovni sú v segmente bytových domov ročne hlásené škody v sume viac než 400 000 eur – vo veľkej miere spôsobené práve požiarom.

Kedy je čas poistiť bytový dom?

Bytový dom je možné poistiť už vo výstavbe. Kľúčové je však riešiť toto poistenie predovšetkým po kolaudácii. Z pohľadu zákona nie je nutné aby bol bytový dom poistený, väčšina domov v SR však poistená je. Poistenie bytového domu môže uzavrieť len správca bytového domu alebo osoba, ktorá má od spoločenstva splnomocnenie.

Poistná zmluva zahŕňa predovšetkým živelné riziká (požiar, dym, pád stromov a pod.), ďalej škody spôsobené vodou z vodovodných zariadení, skratom, krádežou a vandalizmom. „Nie je možné povedať, ktoré riziká je potrebné kryť viac a ktoré menej. Ideálne je komplexne poistiť celý bytový dom, aby bol chránený nielen v prípade napríklad požiaru, ale aj v prípade poškodenia strojov a zariadení, ako sú výťahy či kotolňa. Cenový rozdiel medzi jednotlivými rizikami je nevýznamný v porovnaní s nákladmi, ktoré vzniknú v prípade nepoistenej škody,“ vraví Marián Búlik, finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko.

Poistenie vášho bytového domu si preverte

Vlastníkom bytov preto odporúčame, aby sa zaujímali o podrobnosti poistenia svojho bytového domu. Dôležité je napríklad, či sú poistené len spoločné časti bytového domu (plášť, obvodové múry, strecha, schodisko a pod.) alebo či sú poistením kryté aj jednotlivé byty a ich vnútornej stavebné súčasti. K nim patria napríklad podlahy, dvere, okná, kuchynské linky, rozvody, klimatizačné zariadenia a iné.

Poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva bytu a nebytového priestoru

V rámci poistenia bytového domu je mimoriadne užitočné poistenie zodpovednosti za škodu. Každý vlastník bytu je vďaka nemu chránený pred nárokmi, ktoré si voči nemu môžu uplatniť iné osoby v prípade vzniku škody. „Užitočné je predovšetkým poistenie vzájomnej zodpovednosti za škodu medzi vlastníkmi bytov (napríklad v prípade vytopenia suseda). Ľudia si toto pripoistenie môžu poistiť aj sami vo svojich poisteniach bytov, ale mnoho z nich si uzavrie len poistenie nehnuteľnosti, ktoré vyžaduje banka kvôli hypotéke. Pritom poistenie zodpovednosti voči iným majiteľom je často súčasťou až poistenia domácnosti, o ktorom mnohí ani nevedia, že existuje,“ vysvetľuje Marián Búlik, finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko.

Príklad z praxe: V bytovom dome v byte na 6. poschodí došlo k prasknutiu vodovodného potrubia, ktoré viedlo do príslušného bytu. Potrubie prasklo z dôvodu jeho opotrebovania. Škoda sa stala cez deň, keď bola väčšina obyvateľov domu v práci. Došlo k úniku množstva vody, ktorá pretiekla až do pivníc domu. Poškodení boli vlastníci bytov a pivníc, ktorí sa nachádzali pod bytom, v ktorom došlo k prasknutiu potrubia. Poškodené boli maľovky v bytoch, spoločných priestoroch (pivnice, chodby a pod.), hnuteľné veci v bytoch (elektronika, nábytok a pod.). Zodpovedný za škodu bol vlastník bytu na 6. poschodí. Celková výška škody bola cca 30 000 eur. Škoda vznikla medzi vlastníkmi bytov, bola preto uhradená zo vzájomnej zodpovednosti za škodu.


Riziko zodpovednosti za škodu by však malo mať aj adekvátnu poistnú sumu, ktorá však v praxi býva často príliš nízka. A to nielen pre škody na majetku ale aj zdraví. Pre porovnanie, v prípade povinného zmluvného poistenia vozidla je limit pre škody na zdraví až päť miliónov eur. Takto vysokú poistnú sumu pri poistení bytového domu nájdete len ťažko, pritom reálne tak vysoká škoda na zdraví môže nastať, keďže v bytovom dome bývajú desiatky až stovky ľudí. Aj z praxe vyplýva, že škody na zdraví sú často vyššie ako škody na majetku.

Obchodné prevádzky majú na poistenie domu vplyv

Ak sa v bytovom dome nachádzajú obchodné prevádzky, poistenie bytového domu sa odvíja od ich vlastníctva. Ak je vlastníkom spoločenstvo vlastníkov bytov, budú aj tieto priestory poistené v rámci poistenia bytového domu. Avšak, ak poisťovňa usúdi, že prevádzky pre budovu predstavujú vyššie riziko, môžu navýšiť poistné, teda platbu za poistenie. Z praxe však vyplýva, že takéto navýšenie je len malé. V druhom prípade, teda ak je majiteľom daných priestorov právnická osoba, poistenie nehnuteľnosti si musí uzavrieť samostatne.

Záručná doba určí, kto zaplatí škodu

Častá otázka vlastníkov bytov novostavby je, kto zaplatí škodu, ak sa prejaví chyba na spoločných častiach domu – napr. na streche, rozvodoch vody – vďaka ktorej dôjde k poškodeniu bytov. Odpoveďou je, že v danom momente záleží na tom, či je budova ešte v záručnej dobe. Ak áno, škodu je potrebné si uplatňovať u dodávateľa. Ak však poistná doba už uplynula, poisťovňa zvyčajne takúto škodu uhradí. Záleží však na poistných podmienkach a výlukách konkrétnej poistnej zmluvy.


Rady pre majiteľov bytov

  • Upozornite správcu na závažný vplyv výluk a poistných podmienok – poistenie by ste si mali vybrať tak, aby boli pre vás podmienky i výluky akceptovateľné
  • Minimálne raz za dva roky by ste si mali nechať svoje poistenie preveriť, či je nastavené na adekvátnu poistnú sumu – najmä kvôli rastúcim cenám stavebných materiálov a prác
  • Poistenie by malo byť nastavené na poistnú sumu, ktorá zodpovedá novej hodnote. Tá vám umožní obnoviť poškodené veci bez ohľadu na ich opotrebenie
  • Poistenie bytového domu nezahŕňa škody na veciach, ktoré máte v byte (koberce, elektronika, nábytok, oblečenie a všetky ostatné osobné veci). Preto je dôležité si zariadenie domácnosti poistiť samostatne
späť   Zdieľať na Facebooku    Zdieľať na Twitteri
 

Táto webová stránka používa cookies

Táto webová stránka používa cookies na zlepšenie dojmu našich návštevníkov. Niektoré z týchto súborov cookie sú z technického hľadiska nevyhnutné na zabezpečenie určitých funkcií webovej stránky. Pokračovaním v navigácii na tejto webovej stránke súhlasíte s naším používaním súborov cookie.  viac

Okrem toho používame niektoré súbory cookie, ktoré slúžia na získanie informácií o správaní používateľov na tejto webovej stránke a na základe týchto informácií neustále zlepšujú našu webovú stránku.