OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Naše finančné sprostredkovanie pre Vaše individuálne riešenia.

OVB si zakladá na dlhodobom komplexnom finančnom sprostredkovaní s vysokou pridanou hodnotou. Naším cieľom je uspokojovať potreby našich klientov a pomáhať im plniť si ich životné ciele a sny.

OVB ponúka produkty a služby len od starostlivo preverených a finančne silných partnerov. Kľúčovými atribútmi pre výber finančných inštitúcií sú pre nás cenová politika v prospech klienta a kvalitatívne ukazovatele produktov a služieb.

OVB podporuje svojich klientov pri plnení ich cieľov a snov. Finančné sprostredkovanie u nás začína vždy analýzou klientovej súčasnej situácie.

Zaistenie klienta na starobu a dôchodok je u nás vždy v centre záujmu. Naša Allfinanz koncepcia však primárne obsahuje zabezpečenie existenčných rizík formou tak zabezpečenia dostupnosti kvalitnej zdravotnej starostlivosti, ako aj zabezpečenie dostatočnej výšky príjmu voči rizikám jeho straty alebo iných nepredvídateľných udalostí. Potenciálne dôsledky pracovnej neschopnosti, či už z dôvodu choroby alebo úrazu, sú v rámci nášho finančného plánovania zaistené najmä pomocou vhodného poistenia.

Ďalšou oblasťou, ktorú pokrývame, je zabezpečenie majetku - domov, bytov, áut i ďalšieho majetku, spolu s riešením finančných následkov v prípade ich poškodenia alebo zničenia.

Prosperita a finančná sebestačnosť v dôchodkovom veku záleží aj na správnom budovaní majetku. Zásadou je začať čo najskôr. Finančné rozhodnutia musia byť pravidelne prehodnocované v závislosti od meniacich sa potrieb a životných situácií. Nadobudnutý majetok je treba systematicky zhodnocovať a chrániť. Pritom pomáha najmä rozloženie rizík s cieľom zabezpečiť si návratnosť investícií.

Allfinanz koncepcia finančného sprostredkovania v OVB
 
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý je na vašom pevnom disku skopírovaný webovou stránkou. Súbory cookie nespôsobujú žiadne poškodenie počítača a neobsahujú žiadne vírusy. Cookies z našich webových stránok nezhromažďujú žiadne osobné údaje o vás. Súbory cookie môžete kedykoľvek zakázať pomocou nastavení v prehliadači. Súbory cookie sa spravidla používajú iba na našich webových stránkach na dĺžku trvania vašej relácie na účely anonymných a štatistických hodnotení.
Okay