OVB Allfinanz Slovensko a.s.

OVB Slovensko

OVB Allfinanz Slovensko a.s.
centrála spoločnosti

Kukuričná 8
832 48 Bratislava 3

Tel.: +421 2 581 024 11/12
Fax: +421 2 581 024 06
E-mail: web@ovb.sk
www.ovb.sk

Modrá OVB linka: +421 945 44 77 44

Váš hovor na Modrú OVB linku bude spoplatnený podľa aktuálneho cenníka hovorov vášho mobilného operátora.

Kontakt pre médiá

Ing. Marián Búlik
Finančný analytik

Odbor komunikácie a PR
OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Mobil: +421 907 708 452
E-mail: bulik@ovb.sk
www.ovb.sk

 

Kontakt inzercia

Gabriela Štorová
Komunikačný a PR špecialista

Odbor komunikácie a PR
OVB Allfinanz Slovensko a.s.

E-mail: storova@ovb.sk
www.ovb.sk

 

Kontakt na Data Protection Officera

Spravovanie OVB Slovensko
Centrála OVB Allfinanz Slovensko a.s. v Bratislave
Ing. Marián Búlik

Kontaktný formulár

Kontaktný formulár OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Osobné údaje

Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov na základe mnou udeleného súhlasu a za podmienok uvedených v Informácii o pravidlách ochrany osobných údajov, s ktorou som sa oboznámil. Ako dotknutá osoba som si vedomý/á svojich práv, s ktorými som sa riadne oboznámil/a. Zároveň beriem na vedomie, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

 
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý je na vašom pevnom disku skopírovaný webovou stránkou. Súbory cookie nespôsobujú žiadne poškodenie počítača a neobsahujú žiadne vírusy. Cookies z našich webových stránok nezhromažďujú žiadne osobné údaje o vás. Súbory cookie môžete kedykoľvek zakázať pomocou nastavení v prehliadači. Súbory cookie sa spravidla používajú iba na našich webových stránkach na dĺžku trvania vašej relácie na účely anonymných a štatistických hodnotení.
Okay