Ing. Ivana Kmecová — Košice

vedúci reprezentant pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Keď dokážete jasne položiť otázku, máte za sebou dve tretiny cesty k odpovedi.

Pre kvalitné finančné sprostredkovanie je dôležité, aby ste pochopili každý krok. Podrobne vám vysvetlím, prečo vám dané finančné riešenie odporúčam a do akej miery spĺňa vaše individuálne požiadavky.

Nadviazať kontakt

Poskytujeme komplexné sprostredkovanie

Analýza, finančné riešenie a servis – to sú základné kamene našich služieb. Začíname analytickým rozhovorom, pri ktorom si vyhradíme dostatok času na to, aby sme vás spoznali: Aká je vaša finančná situácia? Máte už plány do budúcnosti? Aké sú vaše želania a ciele? Na základe toho vám ponúkneme finančné riešenie nastavené na vaše individuálne požiadavky. Aby sme vaše finančné plány mohli prispôsobovať vašim aktuálnym životným okolnostiam, pravidelne sa budeme stretávať na servisných rozhovoroch.

Kontaktovať

Ing. Ivana Kmecová

vedúci reprezentant pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Baltická 1359/1
040 12 Košice

Ing. Ivana Kmecová

vedúci reprezentant pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Baltická 1359/1
040 12 Košice

Kontaktujte OVB Košice

Navrhnite stretnutie na osobný pohovor.
 :