Advisor image OVB

Mgr. Nikola Nagyová — Nitra

obchodná vedúca pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Keď dokážete jasne položiť otázku, máte za sebou dve tretiny cesty k odpovedi.

Pre kvalitné finančné sprostredkovanie je dôležité, aby ste pochopili každý krok. Podrobne vám vysvetlím, prečo vám dané finančné riešenie odporúčam a do akej miery spĺňa vaše individuálne požiadavky.

Nadviazať kontakt
Advisor image OVB

Mgr. Nikola Nagyová

obchodná vedúca pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Štefánikova trieda 21
949 01 Nitra

Mgr. Nikola Nagyová

obchodná vedúca pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Štefánikova trieda 21
949 01 Nitra

Kontaktujte OVB Nitra


Navrhnite stretnutie na osobný pohovor.
 :