OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Etika v OVB

OVB Allfinanz Slovensko je dlhoročným lídrom na trhu finančného sprostredkovania. O našej sile a kvalite svedčia nielen naše obchodné výsledky, ale aj neustále sa zvyšujúci počet klientov.

Preto považujeme za svoju profesionálnu a morálnu povinnosť vytvárať v prostredí nášho sektora pravidlá, ktoré umožnia a podporia bezproblémové fungovanie finančno-sprostredkovateľského trhu. Uvedomujeme si, že kľúčovým prvkom pre úspešnosť trhu je spokojný klient. Získať si dôveru a lojalitu klientov chceme prostredníctvom dlhodobej kvality a transparentnosti našej práce.

Ako zakladajúci člen Asociácie finančných sprostredkovateľov a poradcov (AFISP) sa preto otvorene hlásime k jej etickému kódexu. Morálne princípy správania sa v záujme ochrany práv našich klientov a zvyšovania kvality sprostredkovateľských služieb považujeme za základný prvok našej profesijnej činnosti.

 

 
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý je na vašom pevnom disku skopírovaný webovou stránkou. Súbory cookie nespôsobujú žiadne poškodenie počítača a neobsahujú žiadne vírusy. Cookies z našich webových stránok nezhromažďujú žiadne osobné údaje o vás. Súbory cookie môžete kedykoľvek zakázať pomocou nastavení v prehliadači. Súbory cookie sa spravidla používajú iba na našich webových stránkach na dĺžku trvania vašej relácie na účely anonymných a štatistických hodnotení.
Okay