Advisor image OVB

František Šoltýs — Košice

okresný riaditeľ pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Keď dokážete jasne položiť otázku, máte za sebou dve tretiny cesty k odpovedi.

Pre kvalitné finančné sprostredkovanie je dôležité, aby ste pochopili každý krok. Podrobne vám vysvetlím, prečo vám dané finančné riešenie odporúčam a do akej miery spĺňa vaše individuálne požiadavky.

Nadviazať kontakt
Advisor image OVB

František Šoltýs

okresný riaditeľ pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Južná trieda 48, Frank Biznis Centrum,
040 01 Košice

František Šoltýs

okresný riaditeľ pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Južná trieda 48, Frank Biznis Centrum,
040 01 Košice

Kontaktujte OVB Košice


Navrhnite stretnutie na osobný pohovor.
 :