Advisor image OVB

Gapčová Andrea — Dunajská Streda

obchodná vedúca pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Keď dokážete jasne položiť otázku, máte za sebou dve tretiny cesty k odpovedi.

Pre kvalitné finančné sprostredkovanie je dôležité, aby ste pochopili každý krok. Podrobne vám vysvetlím, prečo vám dané finančné riešenie odporúčam a do akej miery spĺňa vaše individuálne požiadavky.

Nadviazať kontakt
Advisor image OVB

Gapčová Andrea

obchodná vedúca pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Biskupa Kondého 179/41
929 01 Dunajská Streda

Gapčová Andrea

obchodná vedúca pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Biskupa Kondého 179/41
929 01 Dunajská Streda

Kontaktujte OVB Dunajská Streda


Navrhnite stretnutie na osobný pohovor.
 :