Advisor image OVB

Dávid Jenčík — Bratislava

obchodný vedúci pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Keď dokážete jasne položiť otázku, máte za sebou dve tretiny cesty k odpovedi.

Pre kvalitné finančné sprostredkovanie je dôležité, aby ste pochopili každý krok. Podrobne vám vysvetlím, prečo vám dané finančné riešenie odporúčam a do akej miery spĺňa vaše individuálne požiadavky.

Nadviazať kontakt
Advisor image OVB

Dávid Jenčík

obchodný vedúci pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Vienna Gate - Kopčianska 8/A
851 01 Bratislava

Dávid Jenčík

obchodný vedúci pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Vienna Gate - Kopčianska 8/A
851 01 Bratislava

Kontaktujte OVB Bratislava


Navrhnite stretnutie na osobný pohovor.
 :