Advisor image OVB

Jana Chlpíková — Nitra

obchodná vedúca pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Keď dokážete jasne položiť otázku, máte za sebou dve tretiny cesty k odpovedi.

Pre kvalitné finančné sprostredkovanie je dôležité, aby ste pochopili každý krok. Podrobne vám vysvetlím, prečo vám dané finančné riešenie odporúčam a do akej miery spĺňa vaše individuálne požiadavky.

Nadviazať kontakt
Advisor image OVB

Jana Chlpíková

obchodná vedúca pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Sládkovičova 1
949 01 Nitra

Jana Chlpíková

obchodná vedúca pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Sládkovičova 1
949 01 Nitra

Kontaktujte OVB Nitra


Navrhnite stretnutie na osobný pohovor.
 :