Advisor image OVB

Juraj Adam — Lučenec

obchodný vedúci pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Keď dokážete jasne položiť otázku, máte za sebou dve tretiny cesty k odpovedi.

Pre kvalitné finančné sprostredkovanie je dôležité, aby ste pochopili každý krok. Podrobne vám vysvetlím, prečo vám dané finančné riešenie odporúčam a do akej miery spĺňa vaše individuálne požiadavky.

Nadviazať kontakt
Advisor image OVB

Juraj Adam

obchodný vedúci pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Partizánska 17
984 01 Lučenec

Juraj Adam

obchodný vedúci pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Partizánska 17
984 01 Lučenec

Kontaktujte OVB Lučenec


Navrhnite stretnutie na osobný pohovor.
 :