Advisor image OVB

Lukáš Zuber — Piešťany

okresný vedúci pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Keď dokážete jasne položiť otázku, máte za sebou dve tretiny cesty k odpovedi.

Pre kvalitné finančné sprostredkovanie je dôležité, aby ste pochopili každý krok. Podrobne vám vysvetlím, prečo vám dané finančné riešenie odporúčam a do akej miery spĺňa vaše individuálne požiadavky.

Nadviazať kontakt
Advisor image OVB

Lukáš Zuber

okresný vedúci pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Winterova 18
821 01 Piešťany

Lukáš Zuber

okresný vedúci pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Winterova 18
821 01 Piešťany

Kontaktujte OVB Piešťany


Navrhnite stretnutie na osobný pohovor.
 :