Advisor image OVB

Marek Vagovič — Bratislava - Petržalka

obchodný vedúci pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Keď dokážete jasne položiť otázku, máte za sebou dve tretiny cesty k odpovedi.

Pre kvalitné finančné sprostredkovanie je dôležité, aby ste pochopili každý krok. Podrobne vám vysvetlím, prečo vám dané finančné riešenie odporúčam a do akej miery spĺňa vaše individuálne požiadavky.

Nadviazať kontakt
Advisor image OVB

Marek Vagovič

obchodný vedúci pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Mlynarovičova 2603/24
851 03 Bratislava - Petržalka

Marek Vagovič

obchodný vedúci pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Mlynarovičova 2603/24
851 03 Bratislava - Petržalka

Kontaktujte OVB Bratislava - Petržalka


Navrhnite stretnutie na osobný pohovor.
 :