Michal Tóth — Levice

obchodný vedúci pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Keď dokážete jasne položiť otázku, máte za sebou dve tretiny cesty k odpovedi.

Pre kvalitné finančné sprostredkovanie je dôležité, aby ste pochopili každý krok. Podrobne vám vysvetlím, prečo vám dané finančné riešenie odporúčam a do akej miery spĺňa vaše individuálne požiadavky.

Nadviazať kontakt

Poskytujeme komplexné sprostredkovanie

Analýza, finančné riešenie a servis – to sú základné kamene našich služieb. Začíname analytickým rozhovorom, pri ktorom si vyhradíme dostatok času na to, aby sme vás spoznali: Aká je vaša finančná situácia? Máte už plány do budúcnosti? Aké sú vaše želania a ciele? Na základe toho vám ponúkneme finančné riešenie nastavené na vaše individuálne požiadavky. Aby sme vaše finančné plány mohli prispôsobovať vašim aktuálnym životným okolnostiam, pravidelne sa budeme stretávať na servisných rozhovoroch.

Kontaktovať

Michal Tóth

obchodný vedúci pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Kalnická cesta 828/6
934 01 Levice

Michal Tóth

obchodný vedúci pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Kalnická cesta 828/6
934 01 Levice

Navštívte ma na adrese

Kontaktujte OVB Levice

Navrhnite stretnutie na osobný pohovor.
 :