Advisor image OVB

Alžbeta Juráčková — Púchov

okresná vedúca pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Keď dokážete jasne položiť otázku, máte za sebou dve tretiny cesty k odpovedi.

Pre kvalitné finančné sprostredkovanie je dôležité, aby ste pochopili každý krok. Podrobne vám vysvetlím, prečo vám dané finančné riešenie odporúčam a do akej miery spĺňa vaše individuálne požiadavky.

Nadviazať kontakt
Advisor image OVB

Alžbeta Juráčková

okresná vedúca pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

1. mája 1456/42 (1. posch.)
020 01 Púchov

Alžbeta Juráčková

okresná vedúca pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

1. mája 1456/42 (1. posch.)
020 01 Púchov

Kontaktujte OVB Púchov


Navrhnite stretnutie na osobný pohovor.
 :