Advisor image OVB

Bc. Mészáros Tamás — Galanta

finančný expert pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Keď dokážete jasne položiť otázku, máte za sebou dve tretiny cesty k odpovedi.

Pre kvalitné finančné sprostredkovanie je dôležité, aby ste pochopili každý krok. Podrobne vám vysvetlím, prečo vám dané finančné riešenie odporúčam a do akej miery spĺňa vaše individuálne požiadavky.

Nadviazať kontakt
Advisor image OVB

Bc. Mészáros Tamás

finančný expert pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Neogotický kaštieľ - Parková 760
924 01 Galanta

Bc. Mészáros Tamás

finančný expert pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Neogotický kaštieľ - Parková 760
924 01 Galanta

Kontaktujte OVB Galanta


Navrhnite stretnutie na osobný pohovor.
 :