Advisor image OVB

Bohuslav Bednárik — Stará Turá

obchodný vedúci pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Keď dokážete jasne položiť otázku, máte za sebou dve tretiny cesty k odpovedi.

Pre kvalitné finančné sprostredkovanie je dôležité, aby ste pochopili každý krok. Podrobne vám vysvetlím, prečo vám dané finančné riešenie odporúčam a do akej miery spĺňa vaše individuálne požiadavky.

Nadviazať kontakt
Advisor image OVB

Bohuslav Bednárik

obchodný vedúci pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

SNP 73/40
916 01 Stará Turá

Bohuslav Bednárik

obchodný vedúci pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

SNP 73/40
916 01 Stará Turá

Kontaktujte OVB Stará Turá


Navrhnite stretnutie na osobný pohovor.
 :