Advisor image OVB

Dáša Pivarčíková — Nitra

okresná vedúca pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Keď dokážete jasne položiť otázku, máte za sebou dve tretiny cesty k odpovedi.

Pre kvalitné finančné sprostredkovanie je dôležité, aby ste pochopili každý krok. Podrobne vám vysvetlím, prečo vám dané finančné riešenie odporúčam a do akej miery spĺňa vaše individuálne požiadavky.

Nadviazať kontakt
Advisor image OVB

Dáša Pivarčíková

okresná vedúca pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Mostná 62
949 01 Nitra

Dáša Pivarčíková

okresná vedúca pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Mostná 62
949 01 Nitra

Kontaktujte OVB Nitra


Navrhnite stretnutie na osobný pohovor.
 :