Advisor image OVB

Dávid Zalaba — Štúrovo

okresný riaditeľ pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Keď dokážete jasne položiť otázku, máte za sebou dve tretiny cesty k odpovedi.

Pre kvalitné finančné sprostredkovanie je dôležité, aby ste pochopili každý krok. Podrobne vám vysvetlím, prečo vám dané finančné riešenie odporúčam a do akej miery spĺňa vaše individuálne požiadavky.

Nadviazať kontakt
Advisor image OVB

Dávid Zalaba

okresný riaditeľ pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Hlavná 45
943 01 Štúrovo

Dávid Zalaba

okresný riaditeľ pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Hlavná 45
943 01 Štúrovo

Kontaktujte OVB Štúrovo


Navrhnite stretnutie na osobný pohovor.
 :