Advisor image OVB

Erik Gajdoš — Žilina

obchodný vedúci pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Keď dokážete jasne položiť otázku, máte za sebou dve tretiny cesty k odpovedi.

Pre kvalitné finančné sprostredkovanie je dôležité, aby ste pochopili každý krok. Podrobne vám vysvetlím, prečo vám dané finančné riešenie odporúčam a do akej miery spĺňa vaše individuálne požiadavky.

Nadviazať kontakt
Advisor image OVB

Erik Gajdoš

obchodný vedúci pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Framborská 21
010 01 Žilina

Erik Gajdoš

obchodný vedúci pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Framborská 21
010 01 Žilina

Kontaktujte OVB Žilina


Navrhnite stretnutie na osobný pohovor.
 :