Advisor image OVB

Ing. Andrej Kovalčík — Banská Bystrica

obchodný vedúci pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Keď dokážete jasne položiť otázku, máte za sebou dve tretiny cesty k odpovedi.

Pre kvalitné finančné sprostredkovanie je dôležité, aby ste pochopili každý krok. Podrobne vám vysvetlím, prečo vám dané finančné riešenie odporúčam a do akej miery spĺňa vaše individuálne požiadavky.

Nadviazať kontakt
Advisor image OVB

Ing. Andrej Kovalčík

obchodný vedúci pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Kapitulská 21
97401 Banská Bystrica

Ing. Andrej Kovalčík

obchodný vedúci pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Kapitulská 21
97401 Banská Bystrica

Kontaktujte OVB Banská Bystrica


Navrhnite stretnutie na osobný pohovor.
 :