Advisor image OVB

Ing. Dominik Klačko — Žilina

okresný vedúci pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Keď dokážete jasne položiť otázku, máte za sebou dve tretiny cesty k odpovedi.

Pre kvalitné finančné sprostredkovanie je dôležité, aby ste pochopili každý krok. Podrobne vám vysvetlím, prečo vám dané finančné riešenie odporúčam a do akej miery spĺňa vaše individuálne požiadavky.

Nadviazať kontakt
Advisor image OVB

Ing. Dominik Klačko

okresný vedúci pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Hollého 31
010 01 Žilina

Ing. Dominik Klačko

okresný vedúci pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Hollého 31
010 01 Žilina

Kontaktujte OVB Žilina


Navrhnite stretnutie na osobný pohovor.
 :