Advisor image OVB

Ing. Ľubomír Kováč — Hronské Kľačany

obchodný vedúci pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Keď dokážete jasne položiť otázku, máte za sebou dve tretiny cesty k odpovedi.

Pre kvalitné finančné sprostredkovanie je dôležité, aby ste pochopili každý krok. Podrobne vám vysvetlím, prečo vám dané finančné riešenie odporúčam a do akej miery spĺňa vaše individuálne požiadavky.

Nadviazať kontakt
Advisor image OVB

Ing. Ľubomír Kováč

obchodný vedúci pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Hronské Kľačany 105
935 29 Hronské Kľačany

Ing. Ľubomír Kováč

obchodný vedúci pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Hronské Kľačany 105
935 29 Hronské Kľačany

Kontaktujte OVB Hronské Kľačany


Navrhnite stretnutie na osobný pohovor.
 :