Advisor image OVB

Ing. Miroslav Kukla — Nitra

okresný riaditeľ pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Keď dokážete jasne položiť otázku, máte za sebou dve tretiny cesty k odpovedi.

Pre kvalitné finančné sprostredkovanie je dôležité, aby ste pochopili každý krok. Podrobne vám vysvetlím, prečo vám dané finančné riešenie odporúčam a do akej miery spĺňa vaše individuálne požiadavky.

Nadviazať kontakt
Advisor image OVB

Ing. Miroslav Kukla

okresný riaditeľ pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Kmeťkova 5
949 01 Nitra

Ing. Miroslav Kukla

okresný riaditeľ pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Kmeťkova 5
949 01 Nitra

Kontaktujte OVB Nitra


Navrhnite stretnutie na osobný pohovor.
 :