Advisor image OVB

Ing. Peter Slačka — Liptovský Mikuláš

okresný vedúci pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Keď dokážete jasne položiť otázku, máte za sebou dve tretiny cesty k odpovedi.

Pre kvalitné finančné sprostredkovanie je dôležité, aby ste pochopili každý krok. Podrobne vám vysvetlím, prečo vám dané finančné riešenie odporúčam a do akej miery spĺňa vaše individuálne požiadavky.

Nadviazať kontakt

V spolupráci s OVB našla naša kancelária stabilného a spoľahlivého partnera.

Veľmi mi vyhovuje, že OVB ako najsilnejšia a najdlhšie pôsobiaca firmu na trhu je zároveň tá najinovatívnejšia.

Kvalitné zázemie tých najmodernejších technológií vo finančných službách nám uľahčuje prácu a dáva klientom presne to, čo v dnešnej dobe potrebujú.

Výhody pre klientov

Finančné služby sa v súčasnosti posunuli na úplne novú úroveň.

V tíme zostali a pribúdajú len kvalitní ľudia. Majú možnosť využívať moderné technológie, pripojiteľnosť a software, ktorý ponúka rôzne riešenia priamo na stretnutí, a rýchle prepočty meniacich sa parametrov.

Odbudli papierovačky, ale spojil sa ľudský element s výhodou elektronického okamžitého riešenia. Naši ľudia sú tak sprievodcovia, ktorí sprostredkujú klientom riešenia vďaka moderným digitálnym programom a zázemiu firmy príjemným, osobným a ľudským prístupom. 

Výhody pre spolupracovníkov

Pri vstupe do neznámeho prostredia finančných služieb čaká u nás na nových spolupracovníkov tím skúsených a priateľských ľudí, ktorí sa tejto práci venujú cez 20 rokov.

Vedia sa tak oprieť o skúsenosti postavené na tých najmodernejších platformách, vďaka zázemiu od OVB. Vždy sa môžu obrátiť na niekoho, kto im s úsmevom a pokojom pomôže, pretože uvoľnená atmosféra vzájomnej pomoci nám dlhodobo vytvára tím, vďaka ktorému sa všetci do práce tešíme.

Poskytujeme komplexné sprostredkovanie

Analýza, finančné riešenie  a servis – to sú základné kamene našich služieb. Začíname analytickým rozhovorom, pri ktorom si vyhradíme dostatok času na to, aby sme vás spoznali: Aká je vaša finančná situácia? Máte už plány do budúcnosti? Aké sú vaše želania a ciele? Na základe toho vám ponúkneme finančné riešenie nastavené na vaše individuálne požiadavky. Aby sme vaše finančné plány mohli prispôsobovať vašim aktuálnym životným okolnostiam, pravidelne sa budeme stretávať na servisných rozhovoroch.

Chcete sa v pracovnej oblasti vydať na novú cestu? Začnite svoju kariéru u nás!

Flexibilita, sebarealizácia a plnenie úlohy so zmyslom a cieľom – to je to, čo robí prácu finančného sprostredkovateľa OVB výnimočnou.
Jedine vaše nasadenie rozhoduje o tom, kam to u nás dotiahnete. Ak už nemáte chuť na monotónny pracovný deň a namiesto toho chcete byť samostatný a zároveň chcete pracovať s kompetentnými a milými kolegami, ste u nás správne.

Advisor image OVB

Ing. Peter Slačka

okresný vedúci pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Petrovičovo nábr. 20
031 01 Liptovský Mikuláš

Ing. Peter Slačka

okresný vedúci pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Petrovičovo nábr. 20
031 01 Liptovský Mikuláš

Kontaktujte OVB Liptovský Mikuláš


Navrhnite stretnutie na osobný pohovor.
 :