Advisor image OVB

Ing. Peter Valentovič — Sereď

okresný vedúci pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Keď dokážete jasne položiť otázku, máte za sebou dve tretiny cesty k odpovedi.

Pre kvalitné finančné sprostredkovanie je dôležité, aby ste pochopili každý krok. Podrobne vám vysvetlím, prečo vám dané finančné riešenie odporúčam a do akej miery spĺňa vaše individuálne požiadavky.

Nadviazať kontakt

V spolupráci s OVB našla naša kancelária stabilného a spoľahlivého partnera.

Veľmi mi vyhovuje, že OVB ako najsilnejšia a najdlhšie pôsobiaca firmu na trhu je zároveň tá najinovatívnejšia.

Kvalitné zázemie tých najmodernejších technológií vo finančných službách nám uľahčuje prácu a dáva klientom presne to, čo v dnešnej dobe potrebujú.

Výhody pre klientov

Finančné služby sa v súčasnosti posunuli na úplne novú úroveň.

V tíme zostali a pribúdajú len kvalitní ľudia. Majú možnosť využívať moderné technológie, pripojiteľnosť a software, ktorý ponúka rôzne riešenia priamo na stretnutí, a rýchle prepočty meniacich sa parametrov.

Odbudli papierovačky, ale spojil sa ľudský element s výhodou elektronického okamžitého riešenia. Naši ľudia sú tak sprievodcovia, ktorí sprostredkujú klientom riešenia vďaka moderným digitálnym programom a zázemiu firmy príjemným, osobným a ľudským prístupom. 

Výhody pre spolupracovníkov

Pri vstupe do neznámeho prostredia finančných služieb čaká u nás na nových spolupracovníkov tím skúsených a priateľských ľudí, ktorí sa tejto práci venujú cez 20 rokov.

Vedia sa tak oprieť o skúsenosti postavené na tých najmodernejších platformách, vďaka zázemiu od OVB. Vždy sa môžu obrátiť na niekoho, kto im s úsmevom a pokojom pomôže, pretože uvoľnená atmosféra vzájomnej pomoci nám dlhodobo vytvára tím, vďaka ktorému sa všetci do práce tešíme.

Advisor image OVB

Ing. Peter Valentovič

okresný vedúci pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

M.R. Štefánika 4282/33A
926 01 Sereď

Ing. Peter Valentovič

okresný vedúci pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

M.R. Štefánika 4282/33A
926 01 Sereď

Kontaktujte OVB Sereď


Navrhnite stretnutie na osobný pohovor.
 :